CHARLES JEURGENS INFORMATION ON THE MOVE. COLONIAL ARCHIVES: PILLARS OF PAST GLOBAL INFORMATION EXCHANGE Scott, James C. Seeing like a State. How certain schemes to improve the human condition have failed New Haven: Yale University Press 1998. Thomassen, Theo 'Een korte introductie in de archivistiek', in: P.J. Horsman, F.C.J. Ketelaar and T.H.P.M. Thomassen eds. Paradigma. Naar een nieuw paradigma in de archivistiek 's-Gravenhage: Stichting Archief Publicaties, 1999, pp. 11-20. Thompson, John B. 'The Global Communication', in: David Held and Anthony McGrew The Global Transformation Reader. An Introduction to the Globalization Debate Cambridge: Polity, 2003, pp. 246 ff. Ward, Kerry Networks of Empire. Forced Migration in the Dutch East India Company Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Weideren Rengers, D.W. van The Failure of a Liberal Colonial Policy: Netherlands Indies, 1816-1830 The Hague: Nijhoff, 1947. Weller, Tony 'An Information History Decade: a Review of the Literature and Concepts, 2000-2009', in: Library Information History, 26 (2010) 83-97. Wieringa, B. Kort overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis der posterijen, telegrafie en telefonie in Nederlandsch-Indië Weltevreden: Visser en Co, 1914. Woolf, Stuart 'Statistics and the Modern State' Comparative Studies in Society and History, 31:3 (July 1989) 588-604. Zanten, Jeroen van Schielijk, winzucht, zwaarhoofd en bedaard. Politieke discussie en oppositievorming 1813-1840. De natiestaat: politiek in Nederland sinds 1815. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2004. 65

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2012 | | pagina 67