COLONIAL LEGACY IN SOUTH EAST ASIA - THE DUTCH ARCHIVES Bayly, C.A. 'Archaic' and 'Modern' Globalization in the Eurasian and African Arena, c. 1750-1850', in: A.G. Hopkins ed. Globalization in World History London: Pimlico, 2002, pp. 47-73. Bowen, H.V. The Business of Empire. The East India Company and Imperial Britain, 1756-1833 Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Braudel, Fernand Civilisation Mate'rielle, Économie et Capitalisme, Xve-XVIIIe siècl. Tome 2: les jeux de 1 'e'change Paris: Colin, 1979. Brugmans, H. Van Republiek tot Koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1813 Amsterdam: Scheltens Giltay, 1939 Choudhury, Deep Kanta Lahiri 'Beyond the Reach of Monkeys and Men'? O'Shaughnessy and the Telegraph in India c. 1836-56', Indian Economie Social History Review, 37, 3 (2000) 331-359. Day, Clive Nederlands beheer over Java gedurende drie eeuwen 's-Gravenhage: Van Stockum en Zoon, 1905. Doorn, J.A.A. van De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project Amsterdam: Bert Bakker, 1995 Duranti, Luciana 'Diplomatics: New Uses for an Old Science' Archivaria, 29 (Winter 1989-1990) Efthymiou, Nicholas Spyridon De organisatie van regelgeving voor Nederlands Oost-Indië: stelsels en opvattingen 1602-1942 Amsterdam: Ph D. Thesis University of Amsterdam, 2005. on line: http://dare.uva.nl.access. Evans, Richard J. In Defense of History New York-London: W.W. Norton Company, 2000 Fasseur, Cees 'Nederland en Nederlands-Indië 1795-1914', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Vol. XI Weesp: Fibula-Van Dishoeck, 1983, pp. 348-372. Fasseur, Cees De indologen. Ambtenaren voor de Oost, 1825-1950 Amsterdam: Aula, 3rd print, 2003. Ist print, Amsterdam: Bakker, 1993. 62

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2012 | | pagina 64