Web sites CHARLES JEURGENS AND TON KAPPELHOF COLONIAL ARCHIVES Trouillot, Michel-Rolph Silencing the Past: Power and the Production of History Boston Massachusetts: Beacon Press, 1995. Verhoeven, F.R.J. 'Geschiedenis van het Indische archiefwezen van 1816-1854' Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 80:4 (1940) 461-529. Waaldijk, Berteke, en Susanne Legêne 'Vernieuwing van de beeldende kunsten in een koloniale context 2001-1901', in: Rosemarie L. Buikema and Maaike J.L. Meijer eds. Kunsten in beweging 1900-1980. Cultuur en Migratie in Nederland. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003, pp. 19-37. Wareham, Evelyn 'From Explorers to Evangelists: archivists, recordkeeping, and remembering in the Pacific Islands' Archival Science, 2 (2002) 187-207. Wesseling, H.L. Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914 Amsterdam: Bert Bakker, 1991. Willink, Robert Joost De bewogen verzamelgeschiedenis van de West-Centraal-Afrikaanse collecties in Nederland Proefschrift Universiteit Leiden, 2006. Also published on-line. Yeo, Geoffrey 'Concepts of Record [2]: Prototypes and Boundary Objects' The American Archivist, 71 (2008) 118-143. http://nos.nl httpwww. huygensknaw. nl 25

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2012 | | pagina 27