List of references Archives Books and articles TON KAPPELHOF ARCHIVES OF DUTCH DHRISTIAN MISSIONARY ORGANISATIONS AND MISSIONARIES INFORMATION POWER - FROM HAGIOGRAPHY TO HISTORIOGRAPHY National Archives, The Hague Colonial Office, Registers with factual notes (Ministerie van Koloniën. Registers zakelijke aantek eningen (entry number 2.10.36.23) Het Utrechts Archief, Utrecht Council for the Mission. Dutch Missionary Society (Raad voor de Zending. Nederlands Zendelinggenootschap (entry number 1102-1) School for Oriental and Asian Studies, London London Missionary Society Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha, The Netherlands Sociëteit der Afrikaanse Missiën Aernsbergen, A.I. van Chronologisch Overzicht van de Werkzaamheden der Jezuieten in de Missie van N.O. Bandoeng-Amsterdam: R.K. Boekcentrale, 1934. Alkemade, A.J.M. Vrouwen XIX. Geschiedenis van Negentiende Eeuwse Religieuze Congregaties 1800-1850 's-Hertogenbosch: Malmberg, 1966. Biografisch Woordenboek van Nederland Volumes 1-6 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1979-2008. on line: www.huygens.knaw.nl Boelaars, H.J.W.M. Indonesianisasi. Het Omvormingsproces van de Katholieke Kerk in Indonesië tot de Indonesische Katholieke Kerk Kampen: Kok, 1991. Boven, M.W. van, and R. Kramer and C.G.M. Noordam De Archiefwet 1995 in 100 Trefwoorden 2nd edition, Woerden: Stichting SOD, 1998. Camps, Arnulf, Vefie Poels and Jan Willemsen Dutch Missionary Activities. An Oral History Project 1976-1988 Nijmegen: Valkhof Pers2005. Coriden, James, Thomas J. Green and Donald E. Heintschel The Code of Canon Law. A Text and Commentary New York: Paulist Press 1985. 167

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2012 | | pagina 169