Professionaliteit Professionalisering Bijlage Bijlage bij: Hans Waalwijk, Geleerdheid, geletterdheid, Epiloog 328 HOOFDSTUK Inleiding 177 Hans Scheurkogel Whose master's voice? Development of master programs in Western Europe 181 Karsten Uhde Times are changing. The development of curricula at the Archiefschool Amsterdam and the Archivschule Marburg 187 Luciana Duranti Educating the extreme records professional: a proposal 198 Thijs Laeven Archivistisch ijkpunt: het register voor actieve professionals 208 Thijs Laeven Rondje registers - certificering en registers in de praktijk 224 Hans Berende Spil of spagaat? Beroep, vak en blad in beweging 246 Luud de Brouwer en I, Archivist wordt iArchivist. Een Manifest voor de Archivaris 2.0 256 Christian van der Ven HOOFDSTUK 4 Inleiding 265 Margreet Windhorst Branche en professie: samen sterk 268 Fred van Kan De archivaris moet emanciperen 276 Caroline Williams Consigned to history? Born digital records, the 'collecting' archive and the archivist 286 Luud de Brouwer, Tom Cobbaert en Deel en heersKennis delen 2.0 298 Tim de Haan Theo Tlwmassen Onttakeling of modernisering? De beroepsgroep van archivarissen gedeïnstitutionaliseerd 306 wijsheid, eruditie, list, bedrog, doodslag en moord in een geromantiseerd beroep 331 Over de auteurs en redacteuren 360

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 9