Archivaris Professie, professional, professionaliteit, professionalisering. Redactie: Erika Hokke, Thijs Laeven 2010 de auteurs en redacteuren ontwerp - www.absoluutdesign.nl druk - Roels Printing, Lier oplage 400 ISBN 978-90-71251-32-0 Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2010 De volgorde van de jaarboeken wordt vanaf deze editie aangeduid met een volgnummer in plaats van een jaartal. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen Nederland (KVANen de adverteerders: Archiefschool/Hogeschool van Amsterdam, Haghefilm, Pictura Imaginis, Restauratieatelier Sterken, en WAD Archief Depots

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 6