over de digitale duurzaamheid van het beheerde materiaal, worden we nu gecon fronteerd met archiefmateriaal dat versnipperd is en niet eens meer wordt beheerd door onze 'eigen' archiefvormer. Platforms Zoals gezegd worden passieve consumenten nu ook producenten. Ze zijn één geworden: de prosumer. In de Web 2.O-omgeving kan een prosumer, software matig gezien, gebruik maken van de volgende acht typen platforms: Blogs (weblogdiensten. Grote aanbieders zijn bijvoorbeeld Blogger en WordPress. Twitter wordt ook wel als microblog gezien) Wiki's (open encyplopedieën, zoals Wikipedia of de ArchiefWiki) Social bookmarking (een methode om via internet bladwijzers ofwel favorieten (Engels: bookmarks) te delen, zoals Delicious. Vaak zijn de opgenomen links gecategoriseerd en geannoteerd) Media-sharing services (diensten voor het uitwisselen en delen van bestanden, zoals SlideShare, YouTube en Flickr) Social networking systems (online sociale netwerken, zoals Facebook, Flyves en Linkedln) Collaborative editing tools (applicaties voor het gezamenlijk werken in bestanden, zoals Google Does) Syndication and notification technologies (het online beschikbaar maken van informatie voor een groot bereik van afnemers, zoals RSS en Atom) Instant messaging (berichten versturen of ontvangen van en naar een of meer dere andere personen, al dan niet via een (semi-)openbaar platform, zoals Twitter en Yammer) Bovenstaande lijst komt uit een internationaal veelgebruikt overzicht van Van Harmeien.17 Een vergelijkbaar, Nederlandstalig overzicht is te vinden in de tekst van het hoofdstuk "Deel en Heers!", elders in dit jaarboek te lezen. Een belangrijke overeenkomst bij alle acht typen is dat de software en de aangebo den dienst (het platform) over het algemeen in handen zijn van bedrijven. De door de prosumer gecreëerde of bewerkte informatie staat (ook) op servers bij die bedrijven. Als een activiteit of proces over meerdere van deze platforms verdeeld is, dan betekent dat voor een archiefvormer dat de archiefstukken zich buiten het directe beheer en verdeeld over verschillende locaties bevinden. Een diapre sentatie in een blogbericht, waarbij de presentatie - embedded (ingevoegd) via SlideShare - foto's bevat die uitgelezen worden van Flickr, resulteert in een bericht waarvan de inhoud over drie locaties en beheersomgevingen (Blogger, SlideShare en Flickr) verdeeld is. Voor alle duidelijkheid: het voorbeeld is geen academische kwestie, maar dagelijkse praktijk. CHIDO HOUBRAKEN, CHRISTIAN VAN DER VEN, M.M.V. INGMAR KOCH DE SOCIALE ARCHIVARIS 16 Nederland 1858-1870: http://www.the-end-of-the.net/topography (laatst geopend 1 februari 2010); Genlias Monitor: http://www.genliasmonitor.nl (laatst geopend 2 november 2009); Digitale Stamboom Monitor: http://www.digitalestamboommonitor.nl (laatst geopend 1 februari 2010). 17 State Records Authority of New South Wales: http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/government- recordkeeping-manual/guidance/guidelines/Guideline-24-Records-management-and-web-2.0/what-is- web-2.0 (laatst geopend 1 februari 2010). 57

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 59