OVER DE AUTEURS EN REDACTEUREN Luud de Brouwer volgde na de Lerarenopleiding de Archiefschool oude stijl. Hij werkt sinds 1989 bij het Regionaal Archief Tilburg. Hij begon in 1996 met de bouw van de website van het toenmalige Gemeentearchief Tilburg. Daar lag de kiem voor zijn interesse in de mogelijkheden van het internet. In de functie van webmaster hield hij tot 2009 de website up to date en werkte mee aan het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. Als "tweede man" van de community Archief 2.0 is hij nog steeds betrokken bij de laatste ontwikkelingen op digitaal gebied en treedt op als coach bij de cursus 23 Archiefdingen. In zijn nieuwe rol als Hoofd Regionaal Archief Tilburg wil hij deze nieuwe manier van werken een prominentere plaats geven. Tom Cobbaert ging na zijn studies Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en Archivistiek aan de Vrije Universiteit Brussel in 2004 aan de slag bij het ADVN - archief-, docu mentatie- en onderzoekscentrum. Als archivaris specialiseerde hij zich in persoonsarchieven en digitale archivering. Na de postacademische opleiding Web Developer aan de Katholieke Universiteit Leuven kwam daar de toepassing van webtechnologie in de archiefsector bij. Als lid van de Archief 2.0 community stond hij onder meer in voor de ontwikkeling van de ArchiefWiki. Eerder werkte hij ook mee aan Het Archiefforum en de community Archiefforum, be. Tenslotte is hij actief in diverse werkgroepen van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (WBAD) en is hij voorzitter van het FAAD, alumni van de opleiding archivistiek. Drs. Henk Duits is sinds 2008 hoofd Dienstverlening bij de gemeente Den Haag. Van 2002 - 2008 was hij hoofd Concerntaken. Sinds 2006 is hij tevens plaatsvervangend directeur Haags Gemeentearchief. Daarvoor (2000 - 2005) was hij projectleider Concernproject Archieven Haags Gemeentearchief. Sinds 1997 is hij als docent verbonden aan de SOD-opleidingen. Hij behaalde in 2001 het doctoraal Boek-, Archief- en Informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Dr. Luciana Duranti is chair of the archival graduate programs of the School of Library, Archival and Information Studies of the University of British Columbia (UBC), and professor of archival theory, diplomatics, and the management of digital records. She received her education at the University of Rome, where she was a full time researcher in 1982-87, after having spent several years as state archivist in the State Archives of Rome. After taking her position at UBC in 1987, she was honoured with the Faculty Association's Academic of the Year Award (1999), the Killam Research Prize (2005), and the Jacob Biely Research Prize, the UBC's "premier research award" (2006). She is Project-Director of InterPARES, for which she received the Emmett Leahy Award (2006) and the British Columbia Innovation Council Award, which is annually presen ted to "an individual who has opened new frontiers to scientific research," (2006). She also directs the "Digital Records Forensics," the "Digital Recordkeeping Curriculum Resources," and the "Universities Institutional Repositories: Copyright and Long-term Preservation" projects. She publishes widely on archival education, history and theory, and on diplomatics. More information is available on her website at www.lucianaduranti.ca Tim de Haan ging tijdens zijn studie Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de slag bij het Gemeentearchief Rotterdam als medewerker van de afdeling Projecten waar vooral grote databases (Notarieel Archief DTB/BS) online beschikbaar werden gesteld. Hier ontstond zijn interesse in internet, sociale media en web 2.0. Via de afdeling Informatiemanagement in Rotterdam maakte hij eind 2007 de stap naar het Nationaal Archief als Projectadviseur/Informatieanalist bij de ICT afdeling. Hier is hij ook coach bij het 23-archiefdingen programma. Sinds 2007 is hij betrokken bij Archief 2.0. 361

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 363