werking zoeken met andere professionals. Zelfbescherming door wetgeving is niet effectief meer en afstand nemen van andere disciplines en beroepsgroepen evenmin. Professionaliteit is belangrijker dan ooit, maar het begrip professie in de klassieke zin is achterhaald en de tijd van de gilden definitief voorbij. THEO THOMASSEN ONTTAKELING OF MODERNISERING? 327

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 329