Deze lessen worden nu in praktijk gebracht bij de een tweede pilot rondom het geotaggen van foto 's rondom de Eerste Wereldoorlog op www.mapitl418.nl.7 Delen van materiaal via een 2.0 platform leidt ook tot de noodzaak na te denken hoe je organisatiebreed hier mee omgaat. Wie kan, wil en mag er waar en wanneer wat over zeggen, hoe behoud je een zeker overzicht hierop, benut je vooral kansen maar ben je ook alert op de mogelijke risico 's? Momenteel is deze discussie zeer actueel. Niet alleen binnen het Nationaal Archief maar bij vele organisaties (zowel binnen de erfgoedsector als bij commerciële bedrijven) die zich op het 2.0 pad begeven. In een later stadium verwacht het Nationaal Archief de eerste opvattingen hierover te delen door een set handreikingen en richtlijnen. Wiki's: de uitgelezen tooi voor kennis delen en professionaliseren? De eerste implementatie van een wiki vierde op 25 maart 2010 zijn 15de verjaar dag. In 1995 implementeerde Howard G. Cunningham een webapplicatie om de uitwisseling van ideeën tussen programmeurs te vereenvoudigen. Hoewel de toe passing vooral bekend werd door online naslagwerken als Wikipedia, groeide de populariteit van wiki's om onder professionals online kennis te delen. Het open en expliciet samenwerkende aspect bleek daarbij een grote meerwaarde. Van wiki's in de frontoffice... In de voorbije jaren gingen een aantal archieven in het kader van hun publieks- werking aan de slag met een wiki. Zo bouwde het Regionaal Archief Tilburg de website van het genealogisch project Geboren in 1809 uit tot een collectief werk middel voor de vrijwilligers. Het project had overigens als doel het levensverhaal te reconstrueren van de 338 Tilburgers die geboren waren in 1809.8 Vorig jaar ging ook het Regionaal Archief Nijmegen met een wiki aan de slag. De Vierdaagsewiki9 heeft als doel de desbetreffende rijke collectie van het RAN breed toegankelijk te maken. Meer dan een virtuele tentoonstelling is de wiki ook een collectief erfgoedproject waar iedereen behalve feiten, ook persoonlijke verhalen en anekdotes kan aanvullen. De praktijkervaring van het RAN is overigens te volgen via Archief 2.0.10 Of je nu de resultaten van een lopend historisch onderzoek wilt bijhouden en meteen wilt delen met het publiek, vrijwilligers meer betrekken in de publiekswer- king van je instelling of onontgonnen herinneringen en anekdotes wilt samen brengen met je erfgoedcollectie, vaak blijken wiki' s de ideale oplossing, ondanks de technische obstakels. Daarom zijn dergelijke projecten heel dankbaar om leer geld te betalen in het ontwikkelen van wiki's. De verworven technische bagage en opgedane kennis vormen een ideale opstap naar de uitbouw van wiki's in een meer professioneel gericht kader. LUUD DE BROUWER, TOM COBBAERT EN TIM DE HAAN DEEL EN HEERS! KENNIS DELEN 2.0 8 http://www.geboreninl809.nl/wiki (laatst geopend op 1 februari 2010). 9 http://www.vierdaagsewiki.nl/ (laatst geopend op 1 februari 2010). 10 http://www.archief20.org/profiles/blog/list?tag=wiki (laatst geopend op 1 februari 2010). BOB

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 305