Deel en Heers! Kennis delen 2.0 Inleiding De 21e eeuw kenmerkt zich voor archiefdiensten tot dusver door de exponentieel toegenomen digitalisering en automatisering. De digitale wereld rukt aan twee kanten op. Vanuit de aanbodkant van informatie is er een overheid die steeds verder het pad van digitale informatievoorziening opgaat. Hetzelfde speelt zich af bij particuliere archiefvormers zoals bedrijven en instellingen. Binnen afzienbare tijd krijgen archieven geen papieren informatie meer binnen. Aan de andere kant zitten de gebruikers onderzoekers die steeds vaker en beter in staat zijn om op digitale wijze hun vragen beantwoord te krijgen, met of zonder hulp van de digitaal beschikbare informatie van archiefdiensten. In deze digitale bankschroef is het steeds moeilijker om als individuele archivaris of archiefinstel ling oplossingen te bedenken en te realiseren. Het is bittere noodzaak dat archief diensten samen op zoek gaan naar oplossingen door hun denkkracht en middelen te bundelen. Vaste, bestaande structuren zoals KVAN en BRAIN blijken niet altijd de juiste plaats te zijn om dat te bewerkstelligen. Het bewandelen van de gebaande wegen leidt regelmatig tot polderen, halfslachtige producten en het vertragen van besluitvorming. Een initiatief als de Archief 2.0 community1 laat zien dat een flexibele groep soms effectiever is. Een dergelijk los verband van medewerkers uit archiefdiensten en bedrijven is beter in staat om voor een concreet probleem oplossingen te bedenken en realiseren. In dit artikel laten we zien dat beschikbare web 2.0 tools kunnen bijdragen in die samenwerking en kennis delen. Een nieuwe manier van professionaliseren voor archivarissen. De 21e eeuw lokt archieven het depot en de studiezaal uit door online inventaris sen, digitale (nadere) toegangen, webtentoonstellingen en beeldbanken. Die ont wikkeling heeft ons geen windeieren gelegd; het aantal digitale bezoekers overtreft in veelvoud het fysieke bezoek. En waar de studiezalen langzaam leger raken, groeit het aantal digitale bezoekers nog steeds. Onze organisaties zijn (nog) niet ingericht op die nieuwe situatie. De nadruk bij dienstverlening ligt op studiezaalbezoek en ook in de opleidingen voor medewerkers dienstverlening ligt de nadruk op de fysieke dienstverlening, op de studiezaal, op het draaien van baliediensten. In de taakbeschrijving van archief medewerkers staat niets over kennis delen en actief deelnemen aan online activi teiten die daar aan bijdragen. Online werken staat nog te boek als spelen, als niet productief bezig zijn. Onze klanten daarentegen hebben al jaren ervaring in het online organiseren van hun activiteiten. Zij organiseren zich in losse en minder losse initiatieven van nieuwsgroepen tot weblogs via verenigingen en community's waarbij hulp, delen, LUUD DE BROUWER, TOM COBBAERT EN TIM DE HAAN 1 http://www.archief20.org (laatst geopend op 1 februari 2010). 298

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 300