Wat dat betreft is het manifest echter wel een waarlijk communityproduct. De vertaling kwam tot stand door de inzet van en online samenwerking tussen ver schillende collega' s in den lande en het navolgen van het manifest is ieders indi viduele zaak. De kwalificatie 'Archivaris 2.0' is vrij te gebruiken, voor eenieder die wil. Het manifest laat zien welke houding vervolgens van je verwacht wordt, in de ogen van leden van de Archief 2.0-community. Maar die community, daar hoor je zelf bij. De diverse stellingen in het manifest geven een goede indruk van enkele van de uitdagingen waarmee moderne archivarissen zich op dit moment geconfronteerd zien. Een van de auteurs van dit artikel sloeg daarnaast de spijker op z'n kop toen hij naar aanleiding van het manifest meldde: "Ik moet helaas bekennen dat ik niet al deze eigenschappen bezit", om daaraan toe te voegen: "Maar ik kan nog leren!"7 Waarmee tegelijkertijd gezegd is, dat de waarde van het voorliggende manifest vooral zit in het trachten uit te stippelen van een leertraject voor ieder van ons. Misschien een idee voor het volgende persoonlijk ontwikkelingsplan? Deze vrijblijvendheid klinkt vooralsnog mooi en de manier van omgaan met een dergelijk manifest idealistisch. Natuurlijk is de werkelijkheid iets minder vrijblij vend. Of je het manifest namelijk wel of niet aanhangt, dat maakt de ontwikke lingen van het sociale web niet minder dwingend of minstens relevant. De leden van Archief 2.0 hebben op dit vlak al veel ervaring opgedaan en hun gemeen schappelijke idee over een nieuwe houding van archiefprofessionals, die voorlopig tot uitdrukking komt in het bewuste manifest, is dan ook niet zomaar te negeren, ook al is van een formele of officiële status van het manifest nog geen sprake. Manifest Op 8 oktober 2007 kwam de 'definitieve' vertaling van het manifest online in de community Archief 2.0. De zeventien oorspronkelijke artikelen zijn: Ik erken dat het universum van de informatiecultuur snel verandert en dat archiefdiensten positief moeten reageren op deze veranderingen om bronnen en diensten aan te bieden die gebruikers willen en nodig hebben. Ik stel mezelf op de hoogte van de informatiecultuur van mijn gebruikers en zoek naar manieren om wat ik leer te incorporeren in de diensten die mijn archiefdienst aanbiedt. Ik ga kritiek op mijn archiefdienst niet uit de weg, maar houd een open blik op zijn positie en maak een eerlijke inschatting ten aanzien van wat bereikt kan worden. Ik neem actief deel aan het positief ontwikkelen van mijn archiefdienst. Ik erken dat archiefdiensten langzaam veranderen en werk samen met mijn collega's om sneller te reageren op verandering. Ik durf te pleiten voor nieuwe diensten en nieuwe manieren om diensten aan te bieden, ook al bieden sommige van mijn collega's weerstand. PROFESSIONALITEIT 7 De Brouwer 2007. 258

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 260