De Hogeschool van Amsterdam Archiefschool Voor een compleet traject www.pictura-im.nl De Hogeschool van Amsterdam Archiefschool is het expertisecentrum op het gebied van archiefonderwijs en archiefonderzoek. We verrichten onderzoek op het gebied van informatie- en archiefbeheer. We kunnen ervoor zorgen dat u uw e-depot optimaal inricht, dat uw digitale en papieren archiefbescheiden toegankelijk zijn en blijven en dat uw archiefbeheer op orde is. We verzorgen archiefopleidingen, na- en bijscholing en bedrijfscursussen op maat. Hogeschool van Amsterdam Archief school Publiceren website webwinkel e-learning Beheren dataentry EAD-editing Hosting duurzame digitale opslag database Digitaliseren sch derïj foto boek kaart document bouwtekening fiche microfilm film Fotografie interieur object 3D-shot is praktijkgericht en up-to-date zet haar expertise in bij archief en DIV Onze cursussen en trainingen Digitaal Depot Archiefrecht Archiefbewerking Openbaarheid EAD in de praktijk Archivistiek voor niet-archivarissen Archiefassistent Specifieke wensen? Heeft uw organisatie behoefte aan specifieke specifieke archivistische kennis of vaardigheden? Profiteer dan van het onderzoek, de cursussen en publicaties van van de Hogeschool van Amsterdam Archiefschool. www.archiefschool.nl Meer weten? Kijk op de site of bel 020 595 4788. Media, Creatie en Informatie m NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ARCHIEFONDERWIJS EN -ONDERZOEK

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 2