j- In Memoriam Hans Scheurkogel (1953-2006)1 Op 9 december 2006 overleed onverwacht op 53-jarige leeftijd drs. Hans Scheurkogel, coördinator onderwijs aan de Archiefschool. Geboren op Sumatra, overleden in Suriname, twee uiterste delen van het voormalige Nederlandse koloniale rijk - het lijkt Hans te tekenen, want hij hield van uitersten, vooral in de discussie waarin hij graag een controversiële mening verdedigde. Hans was het vierde kind in een gezin van acht. Het gezin repatrieerde in 19 5 9. Hans volgde het gymnasium, eerst in Rotterdam later in Voorburg. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden (1971-1977), waar hij zich toelegde op de middeleeuwen. Hij deed onder meer onderzoek naar de Jonker Frans oorlog en het Kaas- en broodspel. Na zijn studie was hij werkzaam in Leiden en Rotterdam als universitair docent, docent aan de MO-leergangen en coördinator van de deel tijdopleiding geschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam. Met D.E.H. de Boer en J. van Herwaarden schreef hij het handboek Middeleeuwen, dat sinds het verschij nen in 1989 (tweede druk 1995) vele studenten heeft ingeleid in de geschiedenis van de middeleeuwen. Na zijn afstuderen startte hij een promotie-onderzoek naar middeleeuwse universiteiten, waarvoor hij geruime tijd in Avignon verbleef. Helaas bleef het onderzoek onvoltooid. In 1982 werd hij benoemd tot uurdocent geschiedenis aan de toenmalige Rijksarchiefschool. Vanaf dat jaar is hij onafge broken aan de school verbonden gebleven. Na de pensionering van Hans de Vries volgde hij deze in 1989 in parttime verband op als adjunct-directeur; geleidelijk werd deze functie het uitgebreid tot een volledig dienstverband. Herstructurering archiefonderwijs Jarenlang vormde Hans een tandem met de directeur Theo Thomassen, met wie hij vorm gaf aan de herstructurering van het archiefonderwijs. Al in de jaren tachtig tekenden zich veranderingen in het archiefwezen af die aanpassing van het onderwijs noodzakelijk maakten. In de eerste plaats stokte de instroom van aspirant middelbare archiefambtenaren, mede omdat door bezuinigingen veel archiefdiensten niet meer in staat waren een stagevergoeding toe te kennen, waardoor het voor de meeste kandidaten financieel onmogelijk was de opleiding te volgen. Alleen de Rijksarchiefdienst heeft tot aan het einde van het onderwijs oude stijl aan drie aspirant hogere en twaalf aspirant middelbare archiefambtena ren een betaalde stageplaats aangeboden. In de tweede plaats noopten ontwikke lingen in de overheidsadministratie tot aanpassingen. De grote toevloed aan 13 PETER HORSMAN 1 Deze tekst verscheen in 2007 in het februarinummer van het Archievenblad (p. 14-16), en is met vriendelijke toestemming van de auteur en de hoofdredacteur van het Archievenblad overgenomen in dit jaarboek.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 15