Ten geleide Vijf jaarboeken heeft de Stichting Archiefpublicaties het licht doen zien, alle met een pakkende titel: Naar een nieuw paradigma, Context, Toegang, Archiefgebruikers en Selectie. De titels maken nieuwsgierig, maar zeggen toch al veel over de inhoud. Dat geldt ook voor het zesde jaarboek dat nu voor u ligt: Audiovisueel. De inhoud van dit jaarboek behandelt in elk geval een thema dat nog niet eerder aan de orde gekomen is, maar dat alleszins de moeite waard is. Geen traditionele archivaris zal het nog wagen de audiovisuele archieven niet tot het domein van zijn vak te rekenen. Niet de drager, maar de informatie bepaalt de belangstelling van de archivaris. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen op dit deel van het vakgebied zo snel dat enige gestructureerde aandacht van profes sionals wenselijk is. Het toverwoord is natuurlijk digitalisering. Deze technologische vinding zorgde - zoals in het inleidend artikel in dit jaarboek geschreven wordt - voor een vervaging van de grenzen tussen papieren archieven, bibliotheken, musea en audiovisuele archieven. Die vervaging bevorderde de samenwerking tussen de instellingen, omdat ze allemaal geconfronteerd worden met het probleem van digitale duurzaamheid. Het is dan ook logisch dat voor de samenstelling van een jaarboek over audiovisueel erfgoed samenwerking gezocht wordt met de instelling die zich daarmee bij uitstek bezig houdt, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Dankzij de inzet, de kennis en de contacten van drs. Mieke Lauwers en prof. dr. Bert Hogenkamp kwam een prachtig overzicht tot stand van het huidige beheer, behoud en gebruik van audiovisuele collecties. Maar daar blijft het niet bij. Een aantal auteurs trekt de lijnen door in de toekomst en laat kansen en bedreigingen zien. Daarmee voldoet dit jaarboek hopelijk aan het uitgangspunt van de Stichting Archiefpubli caties om ontwikkelingen op het vakgebied te beschrijven en voor discussie open te stellen. Dr. Paul Brood hoofdredacteur Audiovisueel Van emancipatie tot professionalisering Redactie: drs. Mieke Lauwers en prof. dr. Bert Hogenkamp Eindredactie: dr. Paul Brood 2006 de auteurs ontwerp - Absoluut Design, Bergen op Zoom !it/io en druk - Roels Printing, Antwerpen oplage 500 ISBN 90-71251-24-1 ISBN 978-90-71251-24-5 Stichting Archiefpublicaties,s-Gravenhage 2006 Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders: Karmac Microfilm Systems (omslag 2), Pictura Imaginis (pag. 4), Restauratie-Atelier Helmond (pag. 53), Haghefilm (pag. 208), Documentenwacht (omslag 3) Restauratie Atelier Sterken (omslag 3)

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2005 | | pagina 3