Gepubliceerde bronnen Ongepubliceerde bronnen Audiovisuele bronnen Overige bronnen INLEIDING Susan Aasman, Ritueel van huiselijk geluk: een cultuurhistorische verkenning van de familie film. Amsterdam: Het Spinhuis, 2004. Ray Edmondson, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles. Parijs: UNESCO, 2004. Gedragslijn voor museale beroepsethiek. Amsterdam: Nederlandse Museumvereniging/ICOM Nederland, 1999 (1991). Bert Hogenkamp en Mieke Lauwers. 'Een speurtocht naar de betekenis van amateurfilm. Op zoek naar het geluk...?' GBG-Nieuws (1993) 24, 19-29. Nieuwsbrief Smalfilmmuseum, jaargang 2004, nummers 1, 2, 3 en 4. Martina Roepke, 'Eerste resultaten van het Ernemann onderzoek'. Nieuwsbrief Smalfilmmuseum (2004), nummer 4, 8-9. Beleidsplan Smalfilmmuseum 1993-1995. Archief Stichting Smalfilmmuseum, Hilversum. Digitaal archief: behoud, beheer en beschikbaarstelling van ons cultureel erfgoed amateurfilm. Collectie- en conserveringsplan Smalfilmmuseum 2003-2004. Henk Verheul, juli 2003. Archief Stichting Smalfilmmuseum, Hilversum. Een taak van nationaal belang: behoud en beheer van ons cultureel erfgoed amateurfilm. Collectie- en conserveringsplan Smalfilmmuseum 2000. Henk Verheul, september 2000. Archief Stichting Smalfilmmuseum, Hilversum. Martina Roepke, Privat-Vorstelhing: Deutsches Heimkino vor 1945. Ongepubliceerd proef schrift, Hildesheim/Utrecht, 2003 (verschijnt in 2005 bij Olms-Verlag, Hildesheim). 'WO-II in amateurfilm: het leven ging door'. Speciale aflevering van het televisieprogram ma Andere Tijden, NPS/VPRO, Nederland 3, 4 mei 2004. Interview met Henk Verheul, Hilversum, woensdag 24 november 2004. Website Smalfilmmuseum: http://www.smalfilmmuseum.nl (bezocht op 1 december 2004) Website Ernemann AG: http://web.inter.nl.net/users/ernemann/ (bezocht op 1 december 2004) Website Dag van de amateurfilm: http://www.dagvandeamateurfilm.nl/ (bezocht op 1 december 2004) Website Startpagina voor de amateurfilm: http://www.amateurfilmer.nl/ (bezocht op 1 december 2004) Website Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: http://www.beeldengeluid.nl/, met name het hoofdstuk 'Expertise'(bezocht op 28 december 2004) 52

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2005 | | pagina 28