Ten geleide Het tweede jaarboek van de Stichting Archiefpublicaties ligt voor u! Wederom heeft de redactie, bestaande uit prof. dr. F.C.J. Ketelaar, P.J. Horsman MSc en drs. T.H.P.M. Thomassen, een prachtige prestatie geleverd waarvoor zij alle dank verdienen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle auteurs. Het bestuur van de Stichting Archiefpublicaties streeft ernaar met zijn jaarboek resul taten van praktisch of theoretisch onderzoek op het archivistische vakgebied beschikbaar te stellen aan het Nederlands archiefwezen. Het bestuur hoopt bovendien dat door deze uitgave ook de discus sie over 'het vak' (of de wetenschap) weer zal worden verlevendigd. Hoewel het Nederlands archiefwezen als bereik is gedefinieerd, is tijdens het internationale congres van de ICA in Sevilla gebleken dat ook in het buitenland het jaarboek al met belangstelling wordt gelezen, getuige de complimenten die met name de redactie mocht ontvangen van één van de sprekers. Een mooie stimulans om het jaarboek verder uit te bouwen zodat het ook over de grenzen een rol zal spelen. Een speciaal woord van dank gaat namens het gehele bestuur van de Stichting Archiefpublicaties ook uit naar het Algemeen Rijksarchief, dat het mw. drs. A.W.E. Daniels mogelijk heeft gemaakt haar werkzaamheden als redactiesecretaris van het jaar boek in werktijd te laten uitvoeren. Het jaarboek had verder niet tot stand kunnen komen zonder bijdragen van diverse instellingen die door een bijzondere afname of door een subsidie deze uitgave mogelijk hebben gemaakt. Een bijzonder woord van dank is vooral verschuldigd aan de Koninklijke Vereniging van Archivarissen en de Stichting Archiefschool. Bert de Vries voorzitter Stichting Archiefpublicaties Context. Interpretatiekaders in de archivistiek 2000 de auteurs; 2000 de redacteuren voor de inleidingen. ontwerp - Absoluut Design, Bergen op Zoom litho en druk - Drukkerij van Ketel, Schagen oplage 800 ISBN 90-71251-17-9 Stichting Archiefpublicaties, s-Gravenhage 2000 Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders: Pictura Imaginis (omslag2), Restauratie-Atelier Sterken (pag. 278), Restauratie Atelier Helmond (pag. 279), Ad Interim Consultancy (pag. 280), Microformat Systems (omslag 3)

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2000 | | pagina 3