Inhoud Inleiding 8 1 Archiveren 11 1.1 Archief en archiveren 11 1.2 Functies van archiveren 14 1.3 Archiefdocumenten 15 1.4 Kwaliteit van archiefdocumenten 20 1.5 Archiefbeheer als culturele functie 24 Literatuur hoofdstuk 1 29 2 Het archiveringsysteem 33 2.1 Archiveringsfunctie en archiveringsysteem 33 2.2 Functies en componenten van een archiveringsysteem 36 2.3 Kwaliteitseisen 39 2.4 De componenten van het archiveringsysteem 42 Literatuur hoofdstuk 2 48 3 Waarderen en selecteren 51 3.1 Doelen van selectie 51 3.2 Criteria 53 3.3 Procedures 57 Literatuur hoofdstuk 3 59 4 Preservering 63 4.1 Opnemen 63 4.2 Opslaan 69 4.3 Bewaren 71 4.4 Verwijderen 74 Literatuur hoofdstuk 4 77 5 Toegang en gebruik 79 5.1 Ordenen en klasseren 79 5.2 Beschrijven 89 5.3 Beschikbaarstellen 94 Literatuur hoofdstuk 5 98 Index 100

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2011 | | pagina 7