KING 85 klasseren 79 koppeling met de werkprocessen 82 kwaliteit 22 van beschikbaarstellen 97 van beschrijven 94 van bewaren 72 van de ordening 88 van opnemen 67 van opslag 69 kwaliteitseisen 37 Kwaliteit van archiefdocumenten 18 Kwaliteit van documenten 19 kwaliteit van het archief 22 kwaliteitzorg 20 L M management 62 mensen 45 metadata 40, 44, 66, 80, 89 methoden 42 van beschikbaarstellen 96 van beschrijven 92 van ordening 81 van waardering 52 middelen 44 momenten van selectie 54 N NEN-ISO 15489-1: 2001 informatie- en archiefmanagement 17 norm 11, 38 O OAIS-model 44 objectiviteit 45 onderhoud 71 onderhoudbaarheid 39 onderwerp 83 onpartijdigheid 39, 56 openbaarheid 95 openbare archiefbewaarplaats 51 opnemen 61 methoden van 65 opslaan 65, 68 ordenen 79 ordening niveaus 80 ordeningsmethoden P particuliere archieven 55 Portabiliteit 39 privacy 95 procedures 42 van selectie 55 procesgebonden informatie 16 procesgericht werken 87 projectdossier 85 archiefschoolschrift 1 /archiveren. een inleiding levensloop 73 NEN 2082 93 NEN 2084 93 Zie methoden ordeningsniveaus 89 overbrengen 73 overdragen 73

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2011 | | pagina 104