Erasmus op een schijfje, een poging tot preservering van cultureel erfgoed mette van essen* Studenten moeten studeren en... student zijn. Bij wijze van grap werd in november 1996 het bijna 375 jaar oude standbeeld van Desiderius Erasmus van zijn sokkel gehaald. De uiteindelijke schade aan het uit 1622 daterende beeld viel gelukkig mee, maar het beeld bleek wel zwaar verontreinigd en werd daarom overgebracht naar een restauratieatelier in Voorthuizen. Daar wachtte het beeld behalve een restauratie en een grondige schoonmaakbeurt een verrassing: het zou ook worden 'gedigitaliseerd.' Handig voor de toekomst, of wellicht toch niet? In De Havenloods van 18 december 1997 stond daarover in elk geval het volgende geschreven: Beeld Erasmus eind januari weer op zijn sokkel èn op een schijfje. Op een schijfje In Voorthuizen wordt het beeld van Erasmus door het bedrijf Dutch Holographic Lab op een schijfje: een floppy of diskette, gezet. Dat gebeurt met een horizon taal laserlicht dat het beeld als een echoloodinstallatie centimeter voor centi meter aftast en in het geheugen van een computer opslaat. Het beeld wordt steeds zeven graden gedraaid en opnieuw 'gescand' zodat alle hoeken en gaten worden opgenomen. Van details, de stoppelbaard bijvoorbeeld, worden later gipsafdrukken gemaakt. Het supernauwkeurig in kaart brengen van het beeld heeft twee doeleinden: ten eerste kan na een jaar of tien, twintig worden bezien of het beeld inderdaad niet lijdt onder weersinvloeden en zaken als zure regen. In de tweede plaats kan er, als dat nodig mocht zijn, een precieze kopie worden gemaakt. Het bedrijf Dutch Holographic Laboratory BV (DHL) kreeg in 1997 de vraag van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam of het mogelijk was een standbeeld te scannen. DHL had in die tijd een scanner ontwikkeld om kleine 3D-objecten te scannen, maar 73 E-conservator Gemeentearchief Rotterdam.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2010 | | pagina 38