AMSTERDAM D maft SECTIEHOOFD INSPECTIE ACQUISTITIE FiMdtie-MfcrMtie: Iftö prcfid: HERHAALDE OPROEP STREEKARCHIEF WATERLAND (SAW) Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland Het Streekarchief Waterland is een tak van dienst van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) en verzorgt vanuit de centrumgemeente Purmerend zijn taak voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang en enkele waterschappen. Per 1 augustus 2000 ontstaat wegens vertrek van de huidige medewerker de vacature van een full-time (36 uur) ARCHIVIST m/v (plv, archivaris) De functie De archivist is belast met het beheren en toegankelijk maken van de overgebrachte archieven. Verder wordt leiding gegeven aan dat deel van de dienst dat in direct con tact met het publiek staat. Het (mede) vormgeven en ontwikkelen van het beleid van documentaire informatiesystemen behoren tevens tot het taakgebied. Hierbij dienen verschillende digitale toegangen en een internetsite te worden geïntegreerd. Bij de uitbouw van de rol van de dienst als historisch centrum, in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Purmerend en lokale musea en historische verenigingen, zal de archivist initiërend moeten optreden. In verschillende overleg- en vakorgani saties wordt de archiefdienst vertegenwoordigd. De eisen - HBO/ academisch werk- en denkniveau - opleiding archivist A of Hoger Archiefambtenaar - brede historische kennis en belangstelling - ruime ervaring op het vakgebied - uitstekende communicatieve vaardigheden - kennis van en affinitiet met automatisering en informatisering - servicegericht, accuraat en representatief - creatief, flexibel en in teamverband kunnen werken - kennis van de gemeentelijke organisatie en taken - goede sociale vaardigheden Aanstelling/salaris Afhankelijk van opleiding en ervaring kan een brutosalaris worden overeengekomen binnen de grenzen van f 4.516,- en f 6.872,- (functieschaal 10). Uitloopschaal 11 behoort voor kandidaten met ruime ervaring tot de mogelijkheden (maximaal f 7.937,- bruto per maand). De rechtspositieregelingen van het ISW (CAR/UWO) zijn van toepassing. Informatie Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met de streekarchivaris, dhr. J.O. Henar (tel: 0299- 434407). Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie binnen 14 dagen te zenden aan het dagelijks bestuur van het ISW, Postbus 188, 1440 AD Purmerend. Het personeelbeleid is gericht op een personeelsbestand met een evenredige vertegenwoordiging van de regionale arbeidsmarkt. Leden van etnische minderheidsgroeperingen worden daarom nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Het Gemeentearchief Amsterdam is het geheugen van de stad. In deze veelzijdige instelling werken ongeveer 180 enthousiaste en betrokken medewer kers. De organisatie is sterk in ontwikkeling: zo wordt op dit moment 'integraal management' ingevoerd. Door deze en andere ontwikkelingen vindt er een cultuuromslag plaats in het denken en handelen van de medewerkers. Daar komt veel inzet, inventiviteit en begrip bij kijken. Kerntaken van het Archief zijn acquisitie, beheer en ontsluiting en dienstverlening. De organisatie probeert zo goed mogelijk in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen: integratie van alle Amsterdammers, digitalisering, Internet en het vastleggen van de veelzijdige identiteit van Amsterdam door de jaren heen, om zo de functie van informatiebeheerder en -makelaar waar te maken. Toegankelijkheid is bij het Archief een sleutelbegrip. In feite zijn de medewerkers meer met de toekomst bezig dan het verleden. Per jaar maken zo'n der tigduizend mensen gebruik van archieven en collecties. De organisatie wil zich nóg intensiever richten op de klant. Het Gemeentearchief voert een actief publieksbeleid: het maakt tentoonstellingen, publicaties en levert diensten (zoals ondersteuning bij archiefvorming) en producten op maat. Amsterdam is een levendige veelzijdige stad: van wonen en werken, van onderwijs en cultuur, van religie en sport. Al die aspecten moeten in het Archief zijn terug te vinden. Daarom is het verwerven van archieven en collecties die met de geschiedenis van Amsterdam en zijn inwoners te maken hebben, één van de eerste prioriteiten, evenals het regelmatig inspecteren van de archieven die door het gemeentelijk apparaat worden gevormd. De afdeling Concerndiensten bestaat uit twee secties: Advisering Ondersteuning (13 medewerkers) en Inspectie &Aquisitie (8 medewerkers). Als leidinggevende stuurt u het veranderingsproces aan en voert u dit uit. Inhoudelijk ligt het zwaartepunt van uw taak op de acquisitie, maar u bent eindverantwoordelijk voor zowel acquisitie als inspectie. Ten behoeve van de afdeling en ten behoeve van het GAA-totaal levert u een bijdrage aan het inhoudelijke beleid en aan het management van de mensen en van de financiële/materiële middelen. - relevante opleiding op academisch niveau - ervaring binnen de wereld van de aquisitie, ook met de commerciële aspecten - vermogen tot plannen en organiseren - bekendheid met de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de digitale archieven - scherpte en gevoel voor verhoudingen - vermogen om zaken met medewerkers/collega's bespreekbaar te maken met betrekking tot resultaten, gedrag, samenwerking. een volledige baan, 36 uur; een uitstekend salaris dat, afhankelijk van hetgeen u meebrengt, maximaal 8.363 per maand kan bedragen (salarisgroep I I A). Carolien Schönfeld, hoofd Concerndiensten, staat u graag te woord, telefoon 020-5720333. Zend uw sollicitatiebrief met een inzichtelijk C.V. binnen 14 dagen aan het Gemeentearchief Amsterdam, sectie P&O, Postbus 5 I 140, 1007 EC Amsterdam. Het Gemeentearchief is een onderdeel van de gemeente Amsterdam en is gehuisvest aan Amsteldijk 67. Ons personeelsbeleid is gericht op gelijke kansen voor iedereen. Wij nemen dan ook graag mensen aan die in het arbeidsproces ondervertegenwoordigd zijn. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland ISWis een samenwerkingsorgaan van zeven gemeenten. Het ISW heeft een adviserende, coördinerende en uitvoerende taak op verschillende terreinen van overheidszorg. Milieu, landschap, onderwijs, zorg en cultuur vormen daarbij belangrijke aandachtsge bieden. Aan het ISW nemen de gemeenten Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang deel.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 20