Het Archievenbladen charter tot chip 30 L1È Kopen of niet? 122 Historisch Centrum Leeuwarden: kern van Erfgoedkwartier in Friese hoofdstad Li5 NIOD opent nieuwe ruimte voor acquisitie LL De archiefervaring Li. Nieuws uit het veld lÜ£ Literatuur [46 Agenda [34 Zuid-Hollandse Collecties Digitaal. Toepassen van EAD voor bestaande en toekomstige toegangen op internet [36 Een theoretische schermutseling [48 Vaste rubrieken |33 Column Citaat van de maand i ISMHa» f Het Archievenblad is een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN). Het Archievenblad verschijnt tienmaal per jaar. Alle leden van de KVAN ontvangen hetArchievenblad. Redactie Chaja Beek, Hans Berende, Jac. Biemans, Patricia Böschen, Roelof Braad (hoofdredacteur), Dick Deuzeman, Patricia Redder, Peter Sijnke,Tamara Tesselaar-Groot, PatrickTimmermans/ Verleden Tijd (eindredactie), Hanno deVries, Ivo Zandhuis. Vaste medewerkers Dick Bunskoeke, Sophie Devolder, Adelheid Feryn, Charles Jeurgens, Eric Ketelaar, Peter Vlot. Redactieadres Archievenblad, Markt 1,681 I CG Arnhem. Tel.: (026) 352 16 05 E-mail: redactie@archievenblad.nl E-mail (aanleveren van persberichten): persberichten@archievenblad.nl Abonnementen en ledenadministratie Wie geen lid is van de KVAN kan het Archievenblad bestellen bij het KVAN-bureau, Markt 1,681 I CG Arnhem. Tel.: (026) 352 16 05 E-mail: bureau@kvan.nl Ook voor adreswijzigingen. Jaarabonnement Nederland 69,50 buitenland (binnen Europa) 81,50 buitenland (buiten Europa) 98,00 losse nummers 5,00 Product- en personeelsadvertenties Sales Services geeft inlichtingen over tarieven en plaatsing van alle advertenties. Postbus 2317, 1620 EH Hoorn. Tel.: (0229) 21 12 11 Fax: (0229) 27 04 04. e-mail: sns@wxs.nl Ontwerp en productie Print Productions BV, Ursem Beeldbewerking cover Print Productions BV, Ursem ISSN 1385-4186 Het volgende nummer van het Archievenblad verschijnt halver wege februari 2008. NHOUDSOPGAVE 112 RHC's in Nederland. Maarten van Boven: "Ons archiefwereldje is moeilijk tot verandering bereid" Management: Roelof Braad en Peter Sijnke Verslag van de Brabantse Archivarissendag 2007 Management: Hildo van Engen Dienstverlening:Jan Folkerts 120 Best pratices, lessons learned. Succesvolle studiedag over beeldbanken in Utrecht Digitalisering en informatisering: Ingeborg Verheul 122 'Archives as collective memory of the nations' Buitenland: Charles Jeurgens Archieven en collecties: Petra Links 126 Het garnizoen in Ede verdwijnt, maar niet helemaal... Educatie en communicatie:Winette Hofman 129 Digitaal archief Leeuwarder Courant gelanceerd Digitalisering en informatisering: Dick Deuzeman [30 Diversiteit, een inspirerende studiedag Archieven en collecties: Claartje van Well Digitalisering en informatisering: Marloes Wellenberg en Tamara van Zwol Onderwijs en onderzoek:Jaap Hoogteijling Henk Nalis: trouw aan de stad Burgerlijke Stand: Ivo Zandhuis 140 KVAN Nieuws "Al die mooie stukken kunnen we hier wel netjes bewaren, maar als niemand er weet van heeft, kan het net zo goed in brand opgaan. Bij wijze van spreken." Fred van Kan, directeur Gelders Archief in Binnenlands Bestuur, 8 juni 2007,27. Foto's voorzijde: Bronnen: Rijckheyt, centrum voor regionle geschiedenis, Heerlen; Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam (exposities '200 jaar Rijksbouwmeesters' en 'P.J.H. Cuypers1), Stadsarchief 's-Hertogenbosch; Stadsarchief Breda; Zeeuws Archief. Zie voor de beschrijving van de foto's aflevering Ipagina 4 van deze jaargang. RHC's in Nederland. Maarten van Boven: "Ons archiefwereldje is moeilijk tot verandering bereid" Door Roelof Braad en Peter Sijnke In deel 3 van de serie 'RHC's in Nederland' een gesprek met Maarten van Boven. Hij maakte de RHC-vorming vanaf het begin mee en was zowel gemeente- als rijksarchivaris van Utrecht. Diversiteit, een inspirerende studiedag Door Claartje van Well Een verslag van een druk bezochte en geanimeerde studiedag over diversiteit en erfgoed, gehouden op I november in De Bazel in Amsterdam. Het garnizoen in Ede verdwijnt, maar niet hele maal... DoorWinette Hofman Precies honderd jaar is Ede garnizoensplaats geweest, van 1906 tot 2006. De leskist100 jaar garnizoen Ede' wil deze geschiedenis levend houden. Zuid-Hollandse Collecties Digitaal. Toepassen van EAD voor bestaande en toekom stige toegangen op internet Door Marloes Wellenberg en Tamara van Zwol Het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal biedt archiefinstellingen de mogelijkheid om hun collecties op een website te ontsluiten met de toepassing van EAD. Vijf Zuid-Hollandse archiefinstellingen nemen hieraan deel. Vuurwerk In de eerste uren van januari knallen we 2008 in. Een oud heidens gebruik om de boze geesten voor het nieuwe jaar de stuipen op het lijf te jagen, zodat ze geen kans krijgen om onheil te stichten. Soms lijkt het er op dat ook archivarissen die laatste dagen van het jaar vuurwerk ver oorzaken, maar dan in figuurlijke zin. Nog snel een aantal projec ten afronden om de aandacht van het grote publiek op het archief te vestigen, maar ook samen met collega's in een kerstviering of eindejaarsbijeenkomst het bourgondische leven proeven en daarvoor het vuur uit de sloffen lopen. Niets mis mee natuurlijk, met dat nog even gas geven voor je welverdiend en/of voldaan bij het licht van brandende kaarsen het kerstdiner kunt genieten. Vuur is de grootste vijand van de archivaris. Met leedwezen weten vele collega's wel enkele voor beelden te noemen van cultureel erfgoed dat in het verleden in de vlammenzee verloren ging, zoals laatst (22 oktober) in het Armando Museum in Amersfoort. Gelukkig zal het in onze moderne archiefhuisvestingen niet zo snel gebeuren, omdat we goede voor zorgsmaatregelen hebben geno men. Maar ook hier geldt: zeg nooit nooit. We moeten op onze hoede blijven. Ook het Armando Museum had brandbeveiliging. We mogen toch wel weer opge lucht ademhalen als het archief gebouw weer ongeschonden het vuurwerkgeweld van de jaarwis seling overleeft. De afgelopen jaren hebben archieven de fakkel van de publiciteit hoog gehouden en zich geprofileerd naar het grote publiek en je mag wel con stateren dat 'archief' over het algemeen in de volksmond geen 'vies' woord meer is of nog geas socieerd wordt met stoffig en duf. Archieven staan in de belangstel ling. En dat geeft meteen ook een nieuwe uitdaging: met veel vuur hebben we onze meest inte ressante archiefschatten uitge pakt. Moeten we dan nu niet vol vuur de volle aandacht van het publiek proberen vast te houden? Kunnen we nog wat interessants uit onze schatkamers vissen en de mensen historisch vuurwerk laten zien? De redactie wenst u fijne feest dagen, een goede jaarwisseling en vooral een gezond en creatief 2008! Roelof Braad archievenblad december 2007 december 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 2