Sn een coördinator (m/v) /\(jrj Meerman Advert eer dersindex 1 het NAGO zoekt: Archief BC36 BECIS34 Van Bilsen Consultancy14 Bomefa Design34 Bruynzeel Storage Systems BVOmslag 2 DisConsult42 Dl Facilities28 DocConsult28 Documentenwacht10 DoxSuport18 Files Facilities42 Groenendijk Microfilm Scanservice10 Janssen Film Audio Services36 Kannac BDMSOmslag 3 Konica Minolta8 Archiefburo Lieverstro36 MicroFormat Systems BVOmslag 4 NAGO46 Picture Imaginis46 De Ree Archiefsystemen20 Restauratie-Atelier Helmond BV42 Scheeres B.V28 Restauratie-Atelier Sterken18 Restauratieatelier De Tiendschuur34 TTP20 Archiefburo Voorzeev14 WAD Archief Depots24,25 u™ Erfgoed beter beheerd archiefervaring Het Gemeentearchief Vlissingen is klein maar dynamisch. Als gemeentearchivaris moet je dus van alle markten thuis zijn. Er valt natuurlijk niet te ontkomen aan verplichte figuren, zoals budgettering, prioriteitstellingen, managementsrappor- tages en de daaraan gekoppelde vergader trajecten. Soms geeft dit de indruk dat je meer met de toekomst dan met het verle den bezig bent. Gekoppeld aan de meer praktische zaken, zoals digitalisering, acquisitie, educatie, tentoonstellingen, lezingen en het schrijven van artikelen, leidt dit echter tot een afwisselende en geweldige baan. Maar met dit alles komt het inventariseren van archieven gere geld in het gedrang. Daarom tracht ik dit geweldige onderdeel van het archivaris- senbestaan in te plannen. Toegegeven, in de zomerperiode lukt dit beter dan in de andere seizoenen. Medio dit jaar kon ik me weer eens wer pen op de inventarisatie, met een bijzon dere archiefervaring als gevolg. Het fami liearchief Van Woelderen is een bijzon der archief, zeker gelet op de totstand koming van het geheel. Carel Albert van Woelderen is de centrale figuur binnen dit archief. Hij bezette de Vlissingse bur gemeesterspost gedurende een relatief lange periode (1919-1945) en was een markante persoonlijkheid. In zijn jeugdjaren lag een militaire carriè re in het verschiet, maar door een val van zijn paard brak hij een knie waarna hij werd afgekeurd. Hij startte zijn rechten studie, maar vlak voor zijn doctoraal brak de Eerste Wereldoorlog uit en besloot hij wederom een poging te wagen om bij de krijgsmacht van het neutrale Nederland in dienst te treden. Carel Albert werd ondercommandant van een nieuw feno meen: de geheime-inlichtingendienst GSIII (Generale Staf III), de eerste voorlo per van de huidige AIVD. Vooral vanwe ge Carel Alberts rol bij het stopzetten van Troelstra's rode revolutie in 1918 besloot koningin Wilhelmina hem - buiten de voordracht om - tot burgemeester van Vlissingen te benoemen. Rond 1992 besloot zijn dochter Helene, die in Glastonbury woont, een biografie over haar vader te schrijven en onder nam een opmerkelijke actie. Uiteraard reeds in het bezit van de ontvangen cor respondentie trachtte zij ook de verzon den correspondentie toe te voegen aan het archief. Voor een groot deel slaagde zij in haar opzet om de - veelal hand geschreven - correspondentie tussen de diverse personen te completeren. In 1994 verscheen het boek over haar vader, geti teld Woelwater, een leven van overwinning, een alleraardigste maar helaas weinig objectieve uitgave. Helene overleed in 1998. Dankzij de inzet van op Walcheren woonachtige familie kon het archief een aantal jaren later worden gecompleteerd met de uit Engeland afkomstige stukken. Deze bij- zondere archiefervaring wordt echter gevolgd door een tweede. Bij het uit Engeland afkomstige archief- deel bevindt zich een aantal brieven uit 1914, gericht aan Carel Albert van Woelderen en afkomstig van een in Albanië gelegerde Nederlandse militair. In eerste instantie kon ik de combinatie Albanië, 1914 en Nederlandse militairen niet thuisbrengen. Eens temeer bracht Google redding. Al snel bleek het hier te gaan om de eerste Nederlandse vre desmissie. Na de onafhankelijkheid van Albanië in 1912 werd het land aan alle kanten aangevallen door de buurlanden. De grote mogendheden vroegen het neu traal geachte Nederland om officieren naar het land te sturen om een Albanese gendarmerie te vormen. Joan Evert Snellen van Vollenhoven, een studiege noot van Van Woelderen op de kadet- tenschool, was één van de zeventien offi cieren. Deze militair beschrijft uitgebreid zijn ervaringen tij dens deze vredesmis sie, die overigens op een fiasco uitdraaide. Majoor Lodewijk W.J.K. Thomson kwam om het leven en de overigen verlie ten gehaast het land. Nog geen maand later viel het beroem de schot in Serajewo, hetgeen de Eerste Wereldoorlog inluid de. De persoonlijke belevenissen, die Snellen voor zijn vriend op papier zette, zijn ook bijzonder vanwege het feit dat hij zijn dagboek en de rest van zijn per soonlijke bezittingen aan een Albanese soldaat meegaf, die vervolgens verdween om nooit meer gevonden te worden. Google verwees ook naar Jolien Berendsen-Prins in Haren, voorzitter van de Thomson Foundation, en ik besloot haar een mailtje te sturen. Dit contact over mijn archiefervaring heeft inmiddels gezorgd voor een stortvloed aan mails en telefoontjes uit heel Nederland, ik ver moed dat het einde nog niet in zicht is. Wat hebben we toch een prachtig vak! Gelders Archief - - 3 De Stichting Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) zoekt een gedreven coördinator die zorg draagt voor het uitvoeren van het beleid. Je doet dit door het in goede banen leiden van het inhoudelijke, financiële en personeelsbeleid. Daarnaast zorg je voor een goede interne en externe communicatie. Je bent verantwoordelijk voor het kwalitatief goed functioneren van het NAGO. Opleiding en ervaring: - bij voorkeur universitaire opleiding - kennis en ervaring op het gebied van (grafisch) archiefbeheer - kennis en ervaring met (financieel) projectmanagement - goede communicatieve en sociale vaardigheden - het vermogen om zelfstandig te kunnen werken Salarisindicatie 3000,- euro (bruto op basis van 38 uur, afhankelijk van ervaring, exclusief vakantietoeslag) Voor meer informatie: Jeroen van Erp (015-2195600 jeroen@fabrique.nl) Reacties vóór 20 november naar bureau@nago.nl Het NAGO is in 1992 opgericht met als doel om de archieven van belangrijke Nederlandse ontwerpers te behouden en toegankelijk te maken. Het NAGO werkt daarbij samen met archiefinstellingen, bibliotheken en musea. Zie voor meer informatie www.nago.nl Zoeken ES3 I SS GLASMUSEUM TOONT GEHELE COLLECTIE Voortvarend Is In samenwerking met het tCN de gehele collectie 1''fi ontwerptekeningen, negatieven, en catalogi vaiide glasfabriek Leerdam gedigitaliseerd eh öp de website geplaatst De glascollectie is gefc>tj>grafeerd. vrijwilligers hebben perfectdndersteund j&lrai .n www.pictura HOME ONS BEDRIJF PROJECTEN WEBSITES NIEUWS DEMO'S BROCHURES CONTACT VACATURES PRODUCTEN ADVIES DIGITALISERING DATABEHEER WEBSITES HOSTING E-DEPOT PRINTING LAATSTE NIEUWS Wandelen door het Stadhuis Leeuwarden Een nieuwe kijk op de Beeldbank Amsterdam De Goudstikker collectie opnieuw gepresenteerd Website museum Pier Pander on-line Rijksarchief België combineert EAD met ABS Archelon BEDRIJFSFILM VACATURES Programmeur Datamanager Project- en logistiek manager Directie-assistent P&O medewerker Fotograaf Productiemedewerker digitalisering Meer informatie DIGITALISEREN, BEHEREN, PUBLICEREN Pictura heeft één doel voor ogen; de erfgoedsector (archieven, musea, bibliotheken, etc.) op een professionele manier hun collecties helpen ontsluiten. Mei twee constanten hoge kwaliteit voor een lage prijs. Lees verder -im De dfchiefervarin Nederlandse officieren instrueren de Albanese gendarme rie (foto GemeentearchiefVlissingen). Adri Meerman is gemeentearchivaris van Vlissingen. december 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 1