Cl uHe! Erfgoed beter beheerd DE REE archiefsystemen j met het oog op de toekomst column De Britse acteur John Hurt keek sip. Daar heeft hij voor geleerd, dat is waar, maar dit keer leek het wel héél echt. Iers bloed stroomde door zijn aderen, dat had hij altijd zo gevoeld. De eerste keer dat hij voet op Ierse bodem zette, de lucht snoof, het land zag, ervoer hij dat een beetje als een soort thuiskomst, vertelde hij. In zijn familie was jarenlang het geheim over de buitenechtelijke staat van een van zijn overgrootmoeders van generatie op gene ratie via de vrouwelijke lijn doorgegeven. Lange tijd met enige schaamte zelfs, daar mocht niet hardop over worden gespro ken. Een adellijk manspersoon van Ierse huize, met name genoemd, had dat op z'n geweten. Na een zoektocht in het BBC-programma Who do you think you are? was Hurt een droombeeld armer. Daarom keek hij zo sip. Geen buitenechtelijk kind van een adellijke schuinsmarcheerder had hij kunnen traceren in de archieven, wel een voorvader die zijn c.v. met succes had weten te pimpen om daar de maatschap pelijke vruchten van te plukken. Een fan tasierijk man die het eenvoudige baantje van zijn vader, kantoorklerk bij een dou anekantoor te Londen, in een kranten bericht over zijn voorgenomen huwelijk omtoverde tot Hoofd van die dienst. Het staat er echt, gedrukt in de plaatselijke krant. Midden negentiende eeuw werd zo'n berichtje niet gecheckt in Londen. Hurt deed dat wel. Het overlijdensbericht van deze voor vader, aan het slot van de uitzending getoond, suggereerde een connectie met Ierse adel, zoals de man zelf bij leven al had gedaan in de voorname Ierse namen die hij koos voor zijn privé-school en twee woningen. Volledig verzonnen. Nazaten hebben zijn verleden nooit gecheckt, alleen de vermeende band met Ierland gekoesterd. Hurt ging wel de sporen na, in het BBC-programma. Archieven hiel pen zo de 'werkelijkheid', geboren uit mondelinge overlevering, om zeep. Op maandag 4 juni 2007 verscheen er een kleine advertentie in het Chengdu Avond Nieuws - een grote krant in de hoofdstad van de provincie Sichuan, China - waar in eer werd bewezen aan de vastberaden moeders van de slachtoffers van 4 juni NRC Handelsblad, 6 juni). Een jonge vrouw, die net bij de krant in Chengdu in dienst was getreden op de adverten tieafdeling, had de tekst in ontvangst genomen. Waarover het ging wist ze niet en daarom belde zij de man die de tekst had geleverd later op met de vraag wat de datum van 4 juni eigenlijk betekende. "Oh, toen vond er een mijnramp plaats", COLUMN kreeg ze te horen. Die advertentie had nooit mogen verschij nen in een Chinese krant. Elke openbare verwijzing naar wat er is voorgevallen in de nacht van 3 op 4 juni 1989 in Peking, op het Plein van de Hemelse Vrede, is de afgelopen achttien jaar zorgvuldig verme den. Daardoor kan het gebeuren dat een generatie opgroeit die de eigen geschie denis niet kan leren kennen, die niet weet wat zich destijds heeft afgespeeld. Honderden, mogelijk duizenden studen ten en andere demonstranten werden in die nacht doodgeschoten door eenheden van het Volksbevrijdingsleger. De jonge vrouw bij de krant wist dat niet. De Amerikaanse journalist Daniel Mendel sohn doet in The Lost. A Search for Six of Six Million verslag van een zoektocht naar het lot van zijn joodse familie, die afkom stig is uit een dorp in Polen. Hij reist nu de wereld af om bekendheid te geven aan dit boek. In een telefonisch interview voor een radioprogramma in Australië overkwam hem het volgende. Uit NRC Handelsblad van 7 september: 'Het gesprek was goed verlopen en de interviewster vroeg hem tot slot: "Heeft u die zes mil joen dollar uiteindelijk gevonden?" "Pardon", zei ik, in verwarring. "Sorry", zei ze, "het kan zijn dat ik het bij het verkeerde eind had, maar ik verkeerde in de veronderstelling dat uw boek ging over de zoektocht naar een familieschat van zes miljoen dollar." Na lang nadenken zei ik uiteindelijk: "Nee, nee, de schat, dat was mijn familie.'" I 33 0§ GLASMUSEUM TOONT GEHELE COLLECTIE Voortvarend Is in samenwerking met het -ICN de gehele collectie ontwerptekeningen, negatieven, en catalogi van de glasfabriek Leerdam gedigitaliseerd an op de website geplaatst. De giaspoüectie is gefetofi'afeerd. vrifWiiligeré hebben perfect .ondersteund oo:«;2o; oftitw Lijnbaanstraat 29711 RV Groningen Tel: 050 - 311 2600 Fax: 050 - 313 7350 j E-mail:ederee@de-ree.nl www.de-ree.nl Zoeken HOME ONS BEDRIJF PROJECTEN WEBSITES NIEUWS DEMO'S BROCHURES CONTACT VACATURES PRODUCTEN ADVIES DIGITALISERING DATABEHEER WEBSITES HOSTING I E-DEPOT PRINTING LAATSTE NIEUWS VACATURES Programmeur Datamanager Pro|ect- en logistiek manager Directie-assistent P&O medewerkor Fotograaf Productiemedewerker digitalisering Meer informatie BROCHURES Wandelen door het Stadhuis Leeuwarden Een nieuwe kijk op de Beeldbank Amsterdam De Goudstikker collectie opnieuw gepresenteerd Website museum Pier Pander on-llne Rijksarchief België combineert EAD met ABS Archeion DIGITALISEREN, BEHEREN, PUBLICEREN BEDRIJFSFILM Pictura heelt één doel voor ogen: de erfgoedsector (archieven, musea, bibliotheken, etc.) op een professionele manier hun collecties helpen ontsluiten Met twee constanten: hoge kwaliteit vooi een lage prijs. Lees verder ISO 9(101:2000 archiefsystemen 'Onze jarenlange ervaring in de archiefwereld is tot een waardevolle bron van kennis voor het vak geworden. Degelijken betrokken Erik de Ree directeur Sinds jaar en dag werken DE REE archiefsystemen en haar klanten op unieke wijze samen. Door deze samenwerking ontstaan toekomstgerichte oplossingen, die naadloos aansluiten op de werkwijze van de archivaris en op zijn dienstverlening aan het onderzoekend publiek. Leverancier van MAIS-Flexis, MAIS-Internet www.archieven.nladvies en conversies. O ERBINDING VERBROKEN Door Sophie Devolder december 2007 sodevolder@wxs.nl Tekening: Peter Vlot. archievenblad I

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 16