NAMENINDEX De index bevat namen van personen, plaatsen, bedrijven, verenigingen en instellingen. Namen van overheidsorganen zoeke men in het algemeen onder de naam van het land (stad, provincie)Alle in het repertorium genoemde eigennamen zijn opgenomen, uitgezonderd namen van plaatsen waar vergaderingen zijn gehouden. Uit de in jaarredes, berichten, vergaderingsverslagen en artikelen genoemde namen is een keuze gemaakt. Verwezen wordt naar: jaargang en bladzij van het archievenblad: 26, 34 nummer van het repertorium: 265 Nummers die verwijzen naar namen van auteurs van artikelen zijn cursief gedrukt: 265. Een concordans van de nummers van jaargangen met de verschijningsjaren vindt men aan de binnenzijde van de omslag. AALST, G. M. van, 742a AALSUM, 1500 AARDENBURG, 1699 ABCOUDE, indeling parochie, 1692 ACADEMIE MINERVA, Groningen, 573 ACCO (Algemene Classificatiecommissie voor de overheidsadministratie), 70, jrg. 75, 233 ACQUOY, J„ 662, 663, 1213, 1214 ADRICHEM, Donatus van, 611 AELMANNUS, zie PIETER Aelmanszoon AGYLAEUS, Henricus, 1597 AILLY, A. E. d', 1778, 1787 AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, zie KONINKLIJKE Ned. Akademie AKKER, W. L. van den, 1755 ALBANY, 1199, 1610 ALBERGEN, 593 ALFEN, H. van, 1040,1449 ALKEMADE, familie van, 1434 ALKMAAR, 625-627, 571, 1444, 1587, 1588, 1727 jaardagstijl te, 1538 ALLDREDGE, Everett O., jrg. 71, 62 AMBTENARENCENTRUM, jrg. 74, 92-97, 76, 2-6, 241-246, 77, 81-91 AMERICAN ARCHIVIST, tijdschrift, 1202 varia uit, 1813 AMERIKA, archiefuitgaven 19541957, jrg. 63, 48-50 restauratiemethoden, 331 U.S.A., 337, 1018, 1024, 1199-1204 [146] Midden Amerika, 1197-1198 AMERSFOORT, 1589, 1729 AMSTEL, J. P. van, jrg. 37, 138 AMSTELLAND, rekening baljuwschap uit 1308, 34 AMSTERDAM, vóór 628-646, 1522, 1608, 1723, 1800 archiefgebouwen, 251, 264, jrg. 17, 299-301 familiearchieven, 447, 451, 452, 460. 462, 467, 469 legesheffing, 169, 186, 187 notariële archieven, indicering, 89a plattegronden, 1778, 1787 registratuur gemeente, 61, 65, 66, 68, jrg. 67, 46-52 Universiteitsbibliotheek, handschriften, 838 ANDORRA, 1022 ANTAL, G. von, 1427 ANTILLEN, Nederlandse, 1435, 1607 ANTWERPEN, 1062-1063, 1453 gebouw Staatsarchief, 261 gebouw Stadsarchief, jrg. 62, 207 ANTWERPS ARCHIEVENBLAD, 1062 APELDOORN, 1590 APELDOORN, L. J. van, 1693 APPELIUS, Jean Henri, 1579 APPINGEDAM, 566 ARCHANGEL, handel op, 1723 ARCHEION, tijdschrift, 1164 ARCHIEFRAAD, 350, 351, 363 ARCHIEVENBLAD, zie NEDERLANDS Archievenblad ARCHIVALISCHE ZEITSCHRIFT, 1094 ARCHIVAR, der, tijdschrift, 1093 ARCHIVBERATUNGSSTELLE, 1104, 1105 ARCHIVES, journal of the British Records Association, 1134 ARCHIVMITTEILUNGEN, tijdschrift, 1097 ARCHIVNOE DELO, tijdschrift, 1168 ARCHIVUM, tijdschrift, 1020 ARCHIVUM FRANCISCANUM HTSTORICUM, tijdschrift, 1713a ARKEL, Jan van, bisschop van Utrecht, 1572 ARNHEM, 519, 527-530, 1591, 1592 schepenkistoorkonden, 1508 stadsrekeningen, 1526a tienddistrict, 1654 ARNOLD, C. J. C. W. H., 1590 ARNOULD, M. A., 1058 ASCH VAN WIJCK, A. M. C. van, jrg. 5, 17-34 ASSELIERS, Jan van, 1630 ASSOCIATION AMICALE PROFESSIONELLE DES ARCHIVISTES FRANCAIS, 1117 AUGUSTIJNEN, provinciaal archief van de orde van, 423 cartularium, 101 [147]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 75