6.9 neerlandistiek 6.10 heraldiek, banistiek, zegelkunde, genealogie 6.8 kuituurgeschiedenis 1727 Kesper, L. A., bespr. van H. E. van Gelder, Geschiedenis der Latijnsche school te Alkmaar, 13, 220-228 1728 Boeles, P. C. J. A., bespr. van S. Muller, Gids door het Stedelijk Museum van Oudheden te Utrecht, 16, 131-132 1729 Gelder, H. E. van, bespr. van Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort, 13761936, 37, 135-137 1730 Kersbergen, A. C., bespr. van F. G. Waller, Biografisch Woordenboek van Noord-Nederlandsche graveurs, bewerkt doo W. R. Juynboll, 46, 114-116 1731 Aankondiging van P. A. Scheen, Lexicon Nedelandse beeldende kunstenaars A-U, 73, 121-122, M.Z., 74, 332 1732 Kuyper, J. de, A is een Aapje [inleiding voor bezoekers van een tentoonstelling over het lager onderwijs in Zeeland], 74, 210-214 1733 Terechtstelling gezocht in de winter van 1640 [n.a.v. een schilderij van Christiaan Coevershof van een anatomische les], 75, 307 1734 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van J. Landwehr, Splendid Ceremonies, state entries and royal Funerals in the Low Countries 15151791. A bibliography, 76, 141-142 1735 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van H. P. R. Rosenberg, De 19e eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, 76, 197-199 1735a Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van G. W. J. Nieuwenhuis-Verveen, Standbeelden, monumenten en gebouwen in Rotterdam, 77, 133-134 1735b Otten, F. J. M., Twee is te veel - cultuurbeleid anno 1897 [betr. het niet-verlenen van een onderscheiding aan Louis Couperus], 77, 193-195 1736 Wiersum, E., bespr. van J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, 20, 145-147 zie ook: Centraal Bureau voor Genealogie, nr. 856 doopboeken, bewijskracht oudste nr. 1628 en trouwboeken, dubbele, nr. 1666 DTBregisters en registers burgerlijke stand, hfdst 2.2 indicering, nrs. 846-849, 851 repertorium, nr. 861 genealogen, boutade tegen, 12, 17-20 genealogie, toename beoefening, 45, 12-15 joods familiearchief, stichting, nrs. 860, 1521 kerkelijke archieven, nr. 1806 Suriname, wapen van, 19, 195-196 tijdschriften, nr. 983 [126] 6.10 genealogie 1737 Colenbrander, H. T., bespr. van C. de Waard, De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdrage tot de kennis harer kleuren, 9, 96-97 1738 Waard, C. de, De New-Yorksche driekleur, 24, 105-116 1739 Man, M. de, bespr. van S. Muller, Beschrijving der Utrechtsche stadszegels, 25, 130-136 1740 Smit, J. P. W. A., De oude zegels van Tilburg en Goirle, 27, 61-64 1741 Smit, J. P. W. A., Het wapen der gemeente Helmond, 28, 153-157 1742 Fruin, R., Het wetenschappelijk karakter van het Maandblad van 'De Nederlandsche Leeuw', 29, 100-104 1743 Baart de la Faille, R. D., bespr. van F. Philippi, Siegel in: G. Seeliger, Urkunden und Siegel für den akademischen Gebrauch, 28, 215-216, en van: A. Coulon, Le service sigilligraphique et les collections d'Empreintes de sceaux des Archives Nationales, 28, 216-217 1744 Wiersum, E., Een misleidend zegel [van een rotterdamse schepenakte]. 30, 52-53 1745 Mulder, Abr., Onze vlag, 31, 29-31 1746 Enklaar, D. Th., bespr. van De Nederlandsche Leeuw; Jubileumnummer lie jaargang no. 5, 40, 237-243 1747 Enklaar, D. Th., bespr. van W. Beelaerts van Blokland, Beyeren quondam Gelre, armorum rex de Ruyris. Eene historisch-heraldische studie, 40, 243-246 1748 Fenema, C. A. van, bespr. van Catalogus van de Genealogisch-Heraldische tentoonstelling mei 1933 van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 41, 100-101 1749 Fenema, C. A. van, bespr. van E. A. van Beresteyn, Repertorium van gedrukte genealogieën en genealogische fragmenten, 41, 275-276 1750 Tenhaeff, N. B., bespr. van W. A. Beelaerts van Blokland e.a., Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600, afl. 1-6, 44, 49-55. Afl. 7-15, 48, 83-96. Zie ook nr. 1757 1751 Fenema, C. A. van, bespr. van J. P. D. van Banning, De afstamming uit de overgrootouders van Prinses Juliana en Prins Bernhard voorafgegaan door een Staat van afstamming der Europeesche vorsten uit Prins Willem van Oranje en eene inleiding over de Positie van de Kroon en de Troonopvolging in ons Staatsbestel, 44, 95-96. Zie ook nr. 1643 1752 Fenema, C. A. van, bespr. van J. M. van de Venne en A. A. M. Stols, Geslachtsregister van het vorstenhuis Nassau, 44, 96-97 1753 Heerma van Voss, A. J., bespr. van J. C. P. W. A. Steenkamp, Inleiding tot de Wapenkunde, en van H. Reydon, De Huismerken, 47, 126-127 1754 Tenhaeff, N. B., bespr. van H. Brugmans en K. Heeringa, Corpus sigillorum neerlandicorum; de Nederlandsche zegels tot 1300. Afl. 1-6, 48, 83-96 1755 Weele, J. P. van der, bespr. van Oorkondenboek 14131913, verzameld door W. L. van den Akker, bewijsstukken genealogie Akker, 49, 221-223 1756 Prins, E. C. M., Kroniek van genealogische tijdschriften, 51, 52-55, 52, 141-145, 53, 144-147, 56, 30-34 1757 Ketner, F., bespr. van W. A. Beelaerts van Blokland e.a., Nederlandsche kloosterzegels vóór 1600. II. Cisterciensers, 54, 87-88. Zie ook nr. 1750 1758 Prins, E. C. M., De heraldische tentoonstelling te Parijs, 55, 18-19 [127]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 65