4.3.1 Zuid Afrika 4.3 archiefwezen buiten Europa i' 1191 Mededelingen over Zuid-Afrikaansche archivalia, 5, 118-119. Zie ook 27, 162-163 1192 Lasonder, L., De archiefwet voor de Unie van Zuid-Afrika, 34, 166-174 1193 Lasonder, L., De archieven van de Unie van Zuid-Afrika, 37, 157-162 1194 Unger, W. S., bespr. van Kaapse argiefstukke. Kaapse Plakkaatboek, 54, 45 1195 Bespr. van S. A. Archiefblad. In: Kroniek (zie nr. 983) 64, 66, 69, 71-77 4.3.2 Egypte 1196 Unger, W. S., Archieven en archivisten in het oude Egypte, 54, 82-84. Andere archieven in de Oudheid, zie nrs. 234, 1021, 1207 4.3.3 Midden Amerika zie ook: Curacao. 46, 136 Suriname, Port. Isr. gemeente, nr. 439 -archiefreis, nr. 1326 1197 Oudschants Dentz, F., Het archiefwezen in Britsch Gyana, 42, 130-133, 44, 39-42 1198 Afstand van archieven van Essequibo, Demerary en Berbice aan Engeland, 67, 132-134 4.3.4 Noord Amerika zie ook: U.S.A., nrs. 1018, 1024 microfilming, nrs. 337, 1014, 1015 restauratie, nr. 331 toegankelijk maken archieven 2e wereldoorlog. 76, 230 1199 De brand in het kapitool te Albany, N.Y., een ramp voor de historische wetenschap, 19, 254-259 1200 Heeringa, K., Uit Amerika [U.S.A. en Canada], 22, 155-159 1201 Schilfgaarde, A. P. van, Het Nationaal Archief van de Vereenigde Staten van Noord Amerika, 45, 78-79 1202 Fockema Andreae, S. J., bespr. van The American Archivist, 46, 73-76, 47, 127-128. Latere besprekingen in Kroniek (zie nr. 983), 53-66, 68, 69, 71, 73-77 1203 Moll, W., The National Archives te Washington, 53, 71-79. Zie ook 55, 86-87. J. C. van Campen, The national Archives te Washington, D.C. [met afb.], 69, 34-43 1204 Bespr. van Prologue, The journal of the National Archives, 74, 238 75, 289-290 1205 Moll, W., bespr. van Kenneth F. Berbrett, Prelimonary Inventory of the Records of the Bureau of Medicine and Surgery [U.S.A.], 53, 47 [96] 4.3 archiefwezen buiten Europa 4.3.5 Australië zie ook 75, 155-156 1206 Gouw, J. L. van der, bespr. van twee Australische publikaties over inrichting en beheer van lopende archieven, 64, 44-45 4.3.6 Voor-Azië zie ook: Jerusalem, 54, 50, 68, 176 1207 Blom, P. A. F., De beteekenis van een goed geordend archief voor het nageslacht [het staatsarchief van de Hethieten], 44, 81-86. Voor andere archieven in de oudheid, zie nrs. 234, 1021, 1196 4.3.7 Zuid-Oost Azië 1208 Beretta, Ch. F. A., Een kijkje in Indische archieven, 27, 56-59 1209 Verhoeven, F. R. J., Enkele mededeelingen omtrent de geschiedenis van het Indische archiefwezen sedert mei 1950, 51, 42-51 1210 Vijftig jaar Landsarchief, 52, 98-99. Zie ook Berichten (nr. 978), passim 1211 Jurriaanse, M. W., Een archiefreis naar Indië, Ceylon en Indonesië, 59, 93-98. Zie ook nrs. 1469, 1470 1212 Bespr. van Southeast Asian Archives, 74, 323, 75, 225 [97]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 50