3 CONGRESSEN, STUDIEDAGEN 3.1 nederland 3.2 nederland en belgië 3.3 internationale bijeenkomsten [83] 984 De archiefdag 1956 [bijeenkomst van leden van de VAN, NBVA, SOD], 60, 93-95 985 Studiedagen, gewijd aan de beginselen en methodiek van de registratuur wetenschap [o.l.v. C. Bloemen], 1956, 60, 125-126 986-993 Studiedagen voor archiefambtenaren 19571970. Verslagen, voordrachten, discussie 986 1957. Registratuur, herziening der Handleiding en paleografie [voordrachten van J. Papritz (zie nr. 62), J. L. van der Gouw (zie nr. M. W. Jurriaanse (zie nr. 64)], 62, 1-72 987 1958. Het gebruik van archieven voor de historische wetenschap 1553), G. W. A. Panhuysen (zie nr. 27), H. Hardenberg (zie nr. 63), [verslag door J. L. van der Gouw, voordrachten van Et. Sabbe, A. J. Veenendaal (zie nr. 1476), B. H. Slicher van Bath (zie nr. 1436)], 63, 21-47 988 1959. Bronnen voor de regionale geschiedenis [verslag door L. J. van de Klooster en A. J. H. Rozemond, voordrachten van A. May (zie nr. 1153), M. P. van Buijtenen (zie nr. 1438), H. H. E. Wouters (zie nr. 1439), P. J. Meij (zie nr. 1440)], 63, 178-254 989 1960. Niet publiek-rechtelijke archieven [verslag door L. J. van der Klooster en A. E. M. Ribberink, voordrachten van A. P. van Schilfgaarde (zie nr. 446), I. H. van Eeghen (zie nr. 447), David L. Evans (zie nr. 1136), A. van der Poest Clement (zie nr. 420)], 64, 150-186 990 1962. Kerkelijke archieven [verslag door L. J. van der Klooster en A. J. H. Rozemond, voordrachten van J. N. Bakhuizen van den Brink (zie nr. 433), L. van Hommerich (zie nr. 424), A. J. van de Ven (zie nr. 425)], 66, 167-210 991 1963. Educatieve taak van het archiefwezen [voordrachten van H. van Riel (zie nr. 177), M. Baudot (zie nr. 178), Et. Sabbe (zie nr. 179), F. C. J. Ketelaar (zie nr. 180), J. Ringrose (zie nr. 181)], 67, 77-117 992 1965. Voor Nederland belangrijke archieven in het buitenland [voordrachten van J. Prinz (zie nr. 1457), F. W. Oediger (zie nr. 1458), G. Hansotte (zie nr. 1452), J. van Roey (zie nr. 1453)], 70, 31-75 - - In 1966 zijn de studiedagen gekoppeld aan de viering van het 75-jarig bestaan der VAN, zie 71, 107 en nr. 1463. De toen gehouden voordracht van M. A. P. Meilink-Roelofsz over Archieven in Oost Azië is niet in het Archievenblad opgenomen. 993 1970. Vernietiging en akwisitie [voordrachten van A. E. M. Ribberink (zie [82] 3. congressen nr. 236), C. Wyffels (zie nr. 237), H. Dinkgreve (zie nr. 238), H. J. van Meerendonk (zie nr. 239), M. Ewald (zie nr. 240); met afb. en bijlagen], 74, 335-416 994 Symposion over 'Archieven en het wetenschappelijk onderzoek', 1972 [verslag onder redactie van A. Graafhuis, openingsrede van L. Pirenne, voordrachten van C. Dekker (zie nr. 1413), B. H. Slicher van Bath (zie nr. 1414), Th. L. Lunsingh Scheurleer (zie nr. 1415), J. A. de Jonge (zie nr. 1416), Th'. Haakma Wagenaar (zie nr. 1417), I. Schöffer (zie nr. 1418); met afb. en met portret van Th. Morren], 76, 321-412 994a Symposion over 'Inventarisatie en de methoden voor het nader toegankelijk maken van archieven [verslag door R. H. Krans, openingsrede van A. E. M. Ribberink, voordrachten van J. Fox (zie nr. 76b), G. J. Mentink (zie nr. 76c), P. H. J. van der Laan (zie nr. 89a), C. Dekker (zie nr. 80a)], 77, 321-400 995 Verslagen van vieringen van het feest van Sint Laurentius door de kring van gemeente- en streekarchivarissen in Noordbrabant, 62, 208, 65, 100, 66, 62, 122, 76, 221-222, 77, 149 zie ook nr. 1029 996 IJsseling, J. M. F., De contacten tussen Belgische en Nederlandse archivarissen sinds 1946 [met foto], 75, 117-126. Zie ook 75, 313-314 997 Verslagen van de Brabantse archivarissendagen door J. M. F. IJsseling c.s., 64, 52, 144, 65, 176-178, 68, 114, 69, 223-224, 71, 213-215, 72, 154-158, 74, 5-35 (met teksten van gehouden voordrachten, zie nrs. 591, 609, 1454), 75, 52-57, 76, 52, 279-282 zie ook: internationale betrekkingen, 40, 16-18 methodische archiefconferentie te Warschau, 77, 145 998 Het internationaal congres van archivarissen en bibliothecarissen in 1910 te Brussel [voorbereidingen verslag], 16, 157-158, 17, 175-176, 18, 16-19, 19, 77-79, 87-91] 21, 192 999 Fruin, R., De bijeenkomst van expert-archivistes te Parijs in 1933, 40, 187-188 1000 Graswinckel, D. P. M., Internationale organisatie van archivarissen, 52, 121-122. Zie ook 52, 46-49 1001-1007 Verslagen van internationale archiefcongressen 1001 Parijs, 1950. Verslag door E. C. M. Prins, H. Hardenberg en W. S. Unger, 55, 14-17 1002 Scheveningen, 1953. Verslag door W. S. Unger, 57, 124-128 1003 Florence, 1956. Verslag door E. C. M. Prins. 61, 41-46 1004 Stockholm, 1960. Verslag door W. J. van Hoboken, 64, 122-127 1005 Brussel, 1964. Verslag door J. H. van den Hoek Ostende, 68, 115-125.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 43