a 2.8.1.5 VAN: jaarredes 949 (vervolg) 1902. 11, 7-32 [kerkelijke archieven] 1903.12, 10-20 [taak van de archivaris] 1904. 13, 17-24 1905. 14, 7-20 [noodzaak van juridische vorming] 1906. 15, 5-11 1907. 16, 6-16 [buitenlandse critiek op de Handleiding] 1908. 17, 5-17 [gebrekkige openbaarheid in Groningen en Amsterdam] 1909. 18, 7-16 [positie gemeentearchivarissen] 1910. 19, 7-18 [waarde van archiefstukken] 950 Feith, J. A., jaarrede gehouden in 1911, 20, 6-17 951 Muller, S., jaarredes gehouden in de jaren 19131919 N.B. In 1912 is geen jaarrede uitgesproken 1913. 22, 6-12 1914. 23, 6-11 1915. 24, 10-19 1916. 25, 6-11 1917. 26, 6-12 1918. 27, 6-22. Reacties, nrs. 905, 906 1919. 28, 5-16 952 Fruin, R., jaarredes, gehouden in de jaren 19201932 1920. 29, 12-21 1921. 29, 175-182 1922. 30, 5-13 1923. 31, 54-61 1924. 32, 11-20 [verdeling van archieven bij vorming van successiestaten] 1925. 33, 8-13 1926. 34, 8-18 [Archiefwezen onder Bakhuizen van den Brink] 1927. 35, 8-12 1928. 36, 17-24 1929. 37, 8-17 1930. 38, 8-16 1931. 39, 9-21 1932. 40, 13-19 953 Moll, W., jaarredes gehouden in de jaren 19331936 1933. 41, 11-20 1934. 42, 9-21 1935. 43, 53-61 1936. 44, 8-20 [Archiefwezen 18751925] 954 Martens van Sevenhoven, A. H., jaarrede gehouden in 1927, 45, 8-15 955 Coster, H. P., jaarredes gehouden in de jaren 19381946 1938. 46, 8-15 1939. 47, 9-16 1940. 48, 9-15 1941. 48, 122-128 1946. 50, 9-16 [57-64] 956 Hoff, B. van 't, jaarredes gehouden in de jaren 19461950 1946. 51, 3-15 [78] 2.8.1.5 VAN: jaarredes 1947. 52, 10-19 1948. 53, 4-13 1949. 54, 5-11 1950. 55, 3-11 957 Moll, W„ jaarredes gehouden in de jaren 1951 en 1952 1951. 56, 6-10 1952. 57, 4-10 958 Panhuysen, G. W. A., jaarredes gehouden in de jaren 19531961 1953. 58, 5-10 1954. 59, 6-13 1955. 60, 9-18 1956. 61, 3-11 1957. 62, 76-84 1958. 63, 6-13 1959. 64, 5-24 1960. 64, 106-111 1961. 65, 5-10 959 Formsma, W. J., jaarredes gehouden in de jaren 19621965 1962. 66, 5-10 1963. 67, 3-9 1964. 68, 3-8 1965. 69, 2-5 1966. 70, 15-20 960 Buijtenen, M. Pvan, Gnoothi seauton [rede gehouden bij de viering van het 75-jarig bestaan van de VAN], 71, 2-9 961 Buijtenen, M. P. van, jaarrede gehouden in 1967, 71, 105-111 962 Ribberink, A. E. M., jaarredes gehouden in 1968 en 1969 1968. 72, 2-5 1969. Vindicamus, 73, 6-16 963 Renting, R. A. D., jaarredes gehouden in de jaren 19701972 1970. 74, 101-112 1971. 75, 85-98 1972. 76, 91-103 964 Pirenne, L. P. L., jaarrede gehouden in 1973, 77, 97-106 2.8.2 afdeling Rijksarchiefambtenaren 965 966 967 Statuten en reglementen, 29, 182-184, 36, 24-26, 146-147, 37, 18-20 Verslagen van vergaderingen gehouden in de jaren 19201960 29, 21-22, 98-100, 184-185, 30, 13-14. 31, 62, 65-66, 32, 23, 33, 15-16, 34, 20, 35, 13, 36, 27, 37, 21-22, 38, 17, 39, 22-23, 40, 19-20, 41, 24-25, 42, 21-23. 43, 61-62, 44, 21-22, 45, 15-16, 46, 15-16, 47, 16, 48, 15-16, 138-139, 50, 122-123, 51, 16-19, 22-26, 52, 19-20, 117-121, 53, 13, 54, 11-15, 55, 11-12, 56, 10-12, 57, 10-12, 58, 10-12, 59, 13-14, 60, 20-21, 61, 13-14, 62, 86, 174-176, 63, 16-17, 64, 25-27, 65, 11-12 Toespraken van voorzitters, gehouden op de afdelingsvergaderingen H. A. Poelman, 29, 185-187, 30, 14-15, 31, 62-64, 32, 24-25

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 41