[75] 2.8 VAN commissie gemeentearchieven, nr. 404 moderne archieven, nrs. 211, 212 geschiedenis VAN, 55, 97-106 zustervereniging België, samenwerking, 75, 313-314 2.8.1.1 algemeen 931 Servaas van Rooijen, A. J., Aan het bestuur der Vereeniging van Archivarissen [opmerkingen over het programma van de VAN], 1, 19-21. Reactie van S. Muller, 1, 44-46 932 Hart, A. 't, De Vereeniging van Archivarissen als vakvereeniging voor sociale belangen, 30, 21-23 933 Discussie tussen C. C. D. Ebell en R. Fruin over het wetenschappelijk karakter van de VAN en het lidmaatschap van de afdelingen, 33, 19-25, 75-79, 134-137 934 Meerkamp van Embden, A., Het programma onzer vereeniging [voordracht], 44, 27-34. Reactie van W. Moll, 44, 118-127 935 Wiersum, E., Persoonlijke herinneringen [voordracht, met foto], 48, 129-138 936 Schimmel, J. A., Ligt hier misschien een taak voor de Vereniging van Archivarissen? 76, 189-192 2.8.1.2 reglementen zie ook: behandeld in vergaderingen, 28, 143, 64, 53-59 937 Reglement voor de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 16, 81-84, 29, 1-5 938 Wijziging van het Algemeen Reglement, 31, 51 939 [Rapport van de] Commissie tot het beramen van voorstellen inzake toelating tot het lidmaatschap van personen die volgens het thans geldende reglement daarvoor niet in aanmerking komen, 32, 167-176 940 Voorstellen van de commissie tot reglementswijziging, 35, 147-155 941 Statuten en Huishoudelijk Reglement, 36, 1-7 942 Voorstel tot Reglementswijziging, 40, 87-89, 185-186. Tekst gewijzigd reglement, 41, 20-24 943 Statuten en huishoudelijk reglement 1960, 65, 13-18 2.8.1.3 leden zie ook nr. 939 944 Naamlijsten der leden. In jrg. 5, 7, 9-29, 32-50, 52, 54, 58, 65, 75. Lijst van leden VAN, met de namen van archiefambtenaren-niet-leden, 29, 5-10 945 Opgaaf nieuwe leden en adreswijzigingen, 71, 177, 73, 55-56, 74, 80, 158, 333-334, 75, 79-80, 240, 317-318, 76, 79-80, 160, 234-235, 319-320, 77, 157-159, 239-240, 318-320 946 Ons honderdste lid, 32, 99-100 [74] 2.8 VAN 2.8.1.4 vergaderingen N.B. Onderwerpen waaraan de vergadering in hoofdzaak gewijd is, zijn tussen vermeld zie ook: nrs. 2, 15 947 Verslagen, vanaf 1958 notulen, van de algemene vergaderingen 18921973 Utrecht, juli 1892, 1, 49-54 [scheiding oud en nieuw archief] Amsterdam, juni 1893, 2, 63-68. Reactie, nr. 15 's-Gravenhage, juni 1894, 3, 41-44 [stellingen van S. Gratama, zie nrs. 13-15] Amsterdam, juni 1895, 4, 23-27 [benoeming commissie Handleiding] Leiden, juni 1896, 5, 13-16 [opleiding, benoemingseisen] Arnhem, juli 1897, 6, 22-25 [openstelling van archieven, zie ook nr. 152] Dordrecht, juni 1898, 7, 5-9 [openstelling notariële archieven] 's-Hertogenbosch, juli 1899, 8, 2-4 Rotterdam, juni 1900, 9, 18-22 Nijmegen, juni 1901, 10, 4-6 [rechterlijke archieven, bewaring] Groningen, juli 1902, 11, 4-7 Delft, juni 1903, 12, 7-10 [DTBregisters, bewaring] Zwolle, juli 1904,13, 13-17 [voorstellen tot wijziging gemeentewet] Maastricht, juli 1905, 14, 4-7 Utrecht, juli 1906, 15, 4-5 Kampen, juli 1907, 16, 4-6 's-Hertogenbosch, juli 1908, 17, 4-5 Alkmaar, juli 1909, 18, 4-7 Gouda, juli 1910, 19, 4-7 Utrecht, december 1910, 19, 145-148 [positie gemeentearchivarissen] Deventer, juli 1911, 20, 4-5 Leeuwarden, juli 1912, 21, 4-5 Haarlem, juli 1913, 22, 4-6 Breda, juni 1914, 23, 4-6 Arnhem, juli 1915, 24, 4-10. Zie ook nrs. 45, 443 Hoorn, juli 1916, 25, 4-6 Utrecht, juni 1917, 26, 4-6 's-Gravenhage, september 1918, 27, 4-5 Amsterdam, september 1919, 28, 4-5 Utrecht, januari 1920, 28, 143 [statutenwijziging] Leiden, september 1920, 29, 10-12. Zie ook nr. 48 Zutphen, september 1921, 29, 173-175 Utrecht, september 1922, 30, 4-5 's-Gravenhage, september 1923, 31, 2-3, 53-54 Gouda, september 1924, 32, 7-10 Rotterdam, september 1925, 33, 6-8 Amsterdam, september 1926, 34, 7-8. Zie ook nr. 196 Delft, oktober 1927, 35, 6-7 's-Gravenhage, januari 1928, 35, 67-70, 36, 12 [herziening Archiefwet] Arnhem, september 1928, 36, 13-17 [reglementsherziening]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 39