2.5.12 Zuidholland 780 Dalen, J. L. van, bespr. van J. C. Overvoorde, Archieven van de Gilden, de Beurzen en de Rederijkerskamers [van LEIDEN], 29, 341-342. Reactie, 30, 33 781 Meerkamp van Embden, A., bespr. van G. H. C. Breesnee, Het oude rechterlijke archief van LEIDEN, 31, 46-47 782 Overvoorde, J. C., Een verloren doopboek [van de Jezuietenstatie te LEIDEN], 34, 47-48 783 Sneller, Z. W.. bespr. van J. C. Overvoorde, Archieven van de LEIDSCHE hallen, 38, 37-40 784 Ebell, C. C. D., bespr. van inventarissen van H. Hardenberg en E. J. van de Poll van archieven van de LEIDSCHE Universiteit, 43, 101-105 785 Kurtz, G. H., bespr. van J. C. Overvoorde en J. W. Verburgt, Inventaris en regesten van het Archief der secretarie van de stad LEIDEN, 45, 84-88 786 Stadermann, G., bespr. van F. A. Ie Poole, Archief van de Classis van WOERDEN en OVER-RIINLAND, LEIDEN en NEDER-RIJNLAND en van het Classicaal bestuur van LEIDEN, 53, 46-47 787 Japikse, N. M., Wat een onderzoek in het archief van het 'Sinte Katrinen Gasthuyse' te LEIDEN aan het licht bracht [betr. reconstructie van de oude orde in het archief], 59, 54-63 788 Geselschap, I. E. J., bespr. van W. E. Smelt, Inventaris van de archieven der gemeente NOORDWHK, 69, 156-157 OVERSCHIE, nr. 773 789 Schilfgaarde, A. P. van, bespr. van B. Woelderink, Inventaris van het archief van het Huis ten Donck te RIDDERKERK, 73, 41-42 ROTTERDAM, archiefgebouwen, nrs. 256, 257, 271 archiefreglementering, nr. 130 archivaris, nr. 1325 familiearchieven, nrs. 76, 454 geluids- en visuele documentatie, nrs. 815, 816, 834 gids voor onderzoekers, nr. 185 handschriftenverzameling, nr. 837a niet-overgebrachte archieven, nr. 248 prent- en topografische verzamelingen, nrs. 825, 831 regesten, nr. 1490 registratuur, nr. 56 790 Veder, W. R., bespr. van H. C. H. Moquette, Het archief van de Weeskamer te ROTTERDAM. 16, 187-190 791 longe van Ellemeet, B. M. de, bespr. van E. Wiersum, Het archief der Evangelisch-Lu thersche Gemeente te ROTTERDAM, 25, 97-99 792 Meerkamp van Embden, A., bespr. van E. Wiersum, De archieven der notarissen, die op het tegenwoordig grondgebied der gemeente ROTTERDAM gefungeerd hebben, 29, 343-345 793 Joosting, I. G. C., bespr. van E. Wiersum, De archieven der ROTTERDAMsche gilden, 34, 122-124 794 Poest Clement, A. van der, bespr. van G. 't Hart, Inventaris van het archief van het Hofje van Gerrit de Koker [te ROTTERDAM], 49, 83-84 [64] 2.5.12 Zuidholland 795 Unger, W. S., bespr. van P. Th. I. Kuyer, Inventaris van het archief der Schotsche kerk te ROTTERDAM, 49, 223-224 796 Poest Clement, A. van der, bespr. van Jan Rogier, Archieven van Katholieke sociale instellingen te ROTTERDAM, 55, 43-44 797 Aankondiging van H. C. Hazewinkel, Honderd jaar gemeentelijke archiefzorg [te ROTTERDAM], 62, 156 797a Aankondigingen van P. Lucas, Overzichten van hedentijdse bemoeiingen van het gemeentebestuur van ROTTERDAM 74, 146, 75, 65, 76, 61, 77, 137 798 Aankondiging van L. P. M. Hoogeveen, Inventaris van het archief van de Regenten van de Groote en Kleine Diaconiescholen der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te ROTTERDAM, 76, 150 799 Aankondiging van J. C. Okkema, Inventaris van het archief en de verzamelingen van het Illuster Gezelschap E.R.A.S.M.U.S. [te ROTTERDAM], 76, 150-151 SCHIEBROEK, nr. 773 SCHIEDAM, geschiedenis archiefdienst, 59, 76 800 Meurs, P. van, Het SCHIEDAMsche archief, 7, 34-37 801 Gelder, H. E. van, bespr. van K. Heeringa, Het Oud-archief der gemeente SCHIEDAM, 17, 283-288 802 Heeringa, K., bespr. van N. J. M. Dresch, De archieven der colleges die over het tegenwoordig gebied der gemeente SCHIEDAM rechtspraak hebben uitgeoefend en van de notarissen die er hebben gefungeerd, 27, 227-229 803 Unger, W. S., bespr. van H. W. van Leeuwen, Inventaris van het oud-archief Rijnbende [te SCHIEDAM], 62, 199-200 804 Poest Clement, A. van der, bespr. van A. J. H. Rozemond, Inventaris van het oud archief der distilleerderij en likeurstokerij 'De Grauwe Hengst', Daniel Visser en Zoonen, te SCHIEDAM, anno 1714, 69, 194 805 Aankondiging van C. H. A. M. van Es, Inventaris van het archief van de schutterij te SCHIEDAM, 75, 283 806 Lugard, G. J., Archiefzorg in vroeger tijd [SCHOONHOVEN], 42, 118-128 VLAARDINGEN, archiefgebouw, nr. 279 807 Lasonder, L., bespr. van J. Hoogendijk, Het oud-rechterlijk archief van de gemeente VLAARDINGEN, en van dezelfde: Het archief van de commissie van beheer over eenige verbeterde wegen onder de gemeenten DE LIER, HOF VAN DELFT, VLAARDINGERAMBACHT en VLAARDINGEN, en van dezelfde: Het oud-archief van de gemeente VLAARDINGEN, 22, 25-30 808 Unger, W. S., bespr. van A. Soeteman, Inventaris van het archief van de rederij IJzermans Co. te VLAARDINGEN, 61, 34 [65]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 34