wmmm ate 2.5.12 Zuidholland 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 Martens van Sevenhoven, A. H., bespr. van S. W. A. Drossaers, De archieven van de DELFTsche Statenkloosters, 26, 66-69 Kersbergen, A. C., bespr. van J. J. Breedveld, Inventaris van het archief van het 'Weeshuis der gereformeerden binnen DELFT', te DELFT, 45, 60-61 Aankondiging van W. Downer, Inventaris der archieven van de rechterlijke colleges die te DELFT hebben gefungeerd tot in het jaar 1811, waaraan toegevoegd die van het archief van de procureur Willem de Jongh, 1740—1751, 74, 145 Aankondiging van J. W. A. Ouweleeuw, Inventaris van het archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te DELFT, 74, 227 Aankondiging van D. van Duijn, Inventaris van het archief van de commissarissen over de Bank van Lening te DELFT, aangevuld en herzien door I. W. L. A. Caminada, 75, 65-66 Aankondiging van G. van der Feijst, Inventaris van het archief van het 'Dameshuis' te DELFT, 75, 66 Aankondiging van A. de Vries, Inventaris van het nieuw archief van de voormalige gemeente Hof van DELFT, 76, 149-150 DORDRECHT, archiefgebouw, nr. 266 schoolbezoek, nr. 175 prentverzameling, nr. 817 instructie voor de archivaris, 9, 239 Beyerman, J. J., Het jubileum van het gemeentearchief te DORDRECHT, 65, 32-35 Overvoorde, J. C., Een archiefvondst te DORDRECHT, 8, 42 Wiersum, E., bespr. van J. L. van Dalen, Inventaris van het archief der gemeente DORDRECHT. I. De grafelijke tijd, 19, 169-173 Aankondiging van A. J. Busch, Inventaris van het archief van de Vereeniging Oud-DORDRECHT, 74, 226 GOUDA, archivariskwestie, nrs. 166, 909 Geselschap, J. E. J., De toekomst van het gemeentearchief te GOUDA [voordracht], 71, 112-118 Joosting, J. G. C., bespr. van L. A. Kesper, Inventaris van de archieven van de St. Janskerk te GOUDA daterende van vóór de Hervorming, 10, 50-52 Poest Clement, A. van der, bespr. van J. Taal. Inventarissen van het archief der Oprechte Vaderlandsche Sociëteit te GOUDA en van het archief der choleracommissies te GOUDA, 53, 89-90 Eeghen, I. H. van, bespr. van I. Taal, De archieven van de GOUDSE kloosters, 63, 51-53 Fox, J., bespr. van J. E. J. Geselschap, Archieven van het Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te GOUDA. Regesten, 13141572, 65, 170-171 Fox, J., bespr. van I. E. J. Geselschap, Archieven van de St. Janskerk te GOUDA. Regesten 1315—1572, 66, 149 Brekelmans, F. A., bespr. van J. E. J. Geselschap, Inventarissen van de archieven van de ambachtsgilden, van de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzicht en van de pijpnering te GOUDA, 67, 68-69 's-GRAVENHAGE, archiefgebouw, nr. 267 archivariskwestie, nr. 897 [62] 2.5.12 Zuidholland 's-GRAVENHAGE, gemeenteraad over het archief, 12, 143 openbaarheid, nr. 167 topografische bibliotheek, nrs. 827, 830 764 Jonge van Ellemeet, B. M. de, bespr. van A. E. Martens van Sevenhoven, Archief van het kapittel van St. Marie op het Hof te 's-GRAVENHAGE, 23, 225-227 765 Bonder, H., bespr. van A. Frank, De archieven berustend onder het Kerkbestuur der Nederlandsch-Israëlietische gemeente te 's-GRAVENHAGE, 41, 214-215 766 Beyerman, J. J., bespr. van F. C. van der Meer van Kuffeler, Inventaris van het archief van de Weeskamer van 's-GRAVENHAGE, 46, 172-173 767 Bruin, M. P. de, bespr. van J. E. J. Geselschap, Inventaris van de polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-GRAVENHAGE, 61, 76-77 768 Schuitema Meijer, A. T., bespr. van J. E. J. Geselschap, Inventaris van de archieven van de ambachtsgilden, de bussen, het college van de stadsdoctoren en de confrérie Pictura te 's-GRAVENHAGE, 63, 167 769 Kurtz, G. H., bespr. van G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-GRAVENHAGE, 63, 136-138 770 Renting, R. A. D., bespr. van J. E. J. Geselschap, Inventaris van de archieven van de Buurten in 's-GRAVENHAGE, 63, 261-262 771 Laan, P. H. J. van der, bespr. van A. M. J. de Haan, Inventaris van het archief van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-GRAVENHAGE, 75, 60-62 772 Kersbergen, A. C., bespr. van G. 't Hart, Historische beschrijving der Vrije en Hoge Heerlijkheid van HEENVLIET, met inventaris en regestenlijst van het huisarchief, 54, 88-92. Voor reactie zie nr. 449 773 Schuitema Meijer, A. T., bespr. van R. A. D. Renting, Inventaris der archieven van de voormalige gemeente HILLEGERSBERG en van J. G. B. Nieuwenhuis, Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente OVERSCHIE en SCHIEBROEK, 67, 69-74 774 Heeringa, K., bespr. van R. Bijlsnia, De Archieven der gemeenten KRALINGEN, CHARLOIS en KATENDRECHT, 18, 180-181 775 Bordewijk, H., bespr. van G. Verhey, Inventaris van het archief van de ambachtsheren van KRALINGEN, 76, 57-60 LEIDEN, topografische verzamelingen, nrs. 819, 822 pleidooi personeelsuitbreiding, 9, 167 - verlies archiefstukken na brand stadhuis, 62, 122 776 De opening van het nieuwe archiefgebouw te LEIDEN op 4 maart 1970, 74, 115-119. Beschrijving van het gebouw, zie nrs. 278, 296, het oude gebouw, zie nr. 253 777 Joosting, J. G. C., bespr. van J. C. Overvoorde, Archieven van de gasthuizen [te LEIDEN], Inventarissen en regestenlijsten, 22, 134-137. Reactie en 778 Martens van Sevenhoven, A. H., bespr. van J. C. Overvoorde, Archieven van de kerken [te LEIDEN], 24, 76-79 779 Drossaers, S., bespr. van J. C. Overvoorde, Archieven van de kloosters [te LEIDEN], 26, 167-170 discussie, 23, 11-13, 70-73 [63]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 33