[52] 2.5.7 Noordbrabant 598 Mijnssen, D. C. J., bespr. van A. E. R. van den Bosch en D. P. M. Graswinckel, Het oud-archief van 'Het Arme Weeshuys der kercken ende der Stadt van BREDA', 46, 173-174 599 Kuile, G. J. ter, Het oud-archief en de schepenbibliotheek van BREDA in vroeger eeuwen, 51, 66-83 600 Maris, A. J., bespr. van P. Scherft, Inventaris van het archief van de Hoofd- en Leenbank [te BREDA], 61, 31-34 601 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van D. Dooremans, Inventaris van het Archief der Evangelisch-Lutherse gemeente te BREDA, 71, 78-79 601a Aankondiging van M. A. M. Voermans, Inventaris van het archief van het Gereformeerd Armkinderhuis te BREDA, 77, 137 602 Stadermann, G., bespr. van A. R. M. Mommers, Inventaris van het administratief Oud- en nieuw-archief der gemeente DEN DUNGEN, 34, 120-122 603 Aankondiging van J. Vriens, Inventaris van de archieven der opgeheven waterschappen in de gemeente ETTEN-LEUR, 74, 227-228 604 Bavel, H. van, Het archief van Mariënweerd naar dochterabdij Berne te HEESWIIK, 73, 91-92 605 Schilfgaarde, A. P. van, bespr. van Jacques J. M. Heeren, m.m.v. J. P. W. A. Smit, Inventaris van het huisarchief te HELMOND, 34, 176-181. Discussie met Smit, 35, 53 's-HERTOGENBOSCH, archiefbewaarplaats, nr. 272 606 Kersbergen, A. C., bespr. van Henri J. M. van Rooy, Inventaris van het oud-archief van het 'Zinnelooshuis' te 's-HERTOGENBOSCH, 42, 61-64 607 Gorissen, P., bespr. van W. J. Formsma, De archieven van Raad en Rentmeester-generaal der domeinen en der Leen- en tolkamer in stad en meierij van 's-HERTOGENBOSCH, 55, 39 608 Poest Clement, A. van der, bespr. van F. A. Brekelmans, W. J. Formsma en J. P. W. A. Smit, De archieven van het Gereformeerd Burgerweeshuis te 's-HERTOGENBOSCH, 58, 37-38 609 Bossink, H. J. H., De historische documentatie op het BOSSCHE stadsarchief en haar problemen [voordracht], 74, 9-14 609a Dekker, C., bespr. van H. van Bavel, Inventaris van het archief van de HEUSDENse Cisterciënserkloosters Mariënkroon en Mariëndonk, 12451631, 77, 299-302. L. Pirenne over de feestelijke aanbieding van deze inventaris, 77, 111-113 610 Essink, H. B. M., bespr. van I. Loeff, M. A. F. T. van Son en W. H. Keikes, Inventaris van het oud archief tot 1 jan. 1811 der gemeente KLUNDERT, 69, 157-158 611 Kok, D. de, bespr. van Donatus van Adrichem, Inventaris van het Oud-archief der Latijnsche scholen te MEGEN, 40, 154-155 612 Ketner, F., bespr. van D. de Kok, Inventaris van het archief der Minderbroeders te MEGEN, 57, 137 613 Buijtenen, M. P. van, bespr. van C. Th. Kokke, Inventaris van het archief der gemeente ST. MICHIELSGESTEL, 56, 36-38 614 Aankondiging van J. Vriens, Inventaris van het archief van de tienden van MOERGESTEL 16181858, waarin opgenomen een fragment van het familiearchief De la Torre 1608-1684, 75, 143-144 2.5.7 Noordbrabant 615 Scherft, P., bespr. van H. B. M. Essink, De archieven van kerkelijk en wereldlijk ORTHEN, 60, 85-87 ST. OEDENRODE, inventaris, nr. 1601 616 Aankondiging van Jos. Cunen, Inventaris van het oud-archief der gemeente SOMEREN, 13011811, bewerkt en herzien door E. van Emstede, 75, 145 617 Wiersum, E., bespr. van M. H. van Visvliet, Inventaris van het oud-archief der gemeente TILBURG, 14, 184-187 618 Aankondiging van A. L. de Graaff, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van WAALWIJK, 75, 144 619 Geselschap, J., bespr. van H. J. H. Bossink, Inventaris van het oud-archief der stad WOUDRICHEM en van de daarbij gedeponeerde archieven, 66, 52-53 2.5.8 Noordholland N.B. voor 'Holland' zie bij Zuidholland provincie 620 Hart, A. 't, bespr. van G. van Es en H. L. Driessen, Inventaris der doop-, trouw-, begraaf- en successieboeken, berustende in het rijks ar chief depót in Noordholland [met naschriften van H. L. Driessen en B. M. de Jonge van Ellemeet], 31, 101-103 621 Lasonder, L., bespr. van B. M. de Jonge van Ellemeet, Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamerarchieven [in Noordholland], 40, 234-236 gedeelten der provincie 622 Enklaar, D. Th., Het archief van Stad en Lande van GOOILAND, 38, 171-174 623 Stadermann, G., bespr. van Verzamelde inventarissen van de archieven der opgeheven waterschappen, waarvan de taak is overgegaan op het Hoogheemraadshcap Noordhollands NOORDERKWARTIER, bewerkt en ingeleid door N. J. Pabon, 42, 194-195 plaatsen ALKMAAR, archief Evangelisch Lutherse gemeente, nr. 571 brieven van geleerden, nr. 1444 624 Bouricius, L. G. N., bespr. van N. J. M. Dresch, Inventaris van de oude kerkelijke doop-, trouw- en doden(begraaf-)boeken te ALKMAAR, 34, 124-125 625 Hazewinkel, H. C., bespr. van N. J. M. Dresch, De archieven van Jhr. Floris van Jutphaes van Rijnestein en Margaretha Splinter alsmede van ieders boedel en stichting te ALKMAAR, 33, 58-59 626 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van J. H. Rombach, Inventaris van het archief van de Doopsgezinde gemeente te ALKMAAR, 69, 118-119 [53]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 28