2.4 niet-publiekrechtelijke archieven L. Lasonder, 31, 103-106 1923, 1924, door A. Ie Cosquino de Bussy, 33, 189-193 427 Polemiek tussen M. G. Wildeman en R. Fruin over het in bewaring geven der oude kerkelijke archieven. Met briefwisseling tussen R. Fruin en G. J. van der Flier, president der Synode, 9, 206-209, 10, 26-34, 60-61, 75-77, 161-168. Zie ook 8, 156, 9, 55. Behandeld in jaarredes voorzitter VAN, 10, 9, 11, 10-32, 12, 14-15, 13, 23-24 428 Polemiek tussen B. M. de Jonge van Ellemeet en Dr. Van de Meene over het overbrengen van archieven der N.H. kerk naar rijksarchiefbewaarplaatsen, 25, 34-45. Zie ook 26, 10-11, 27, 70-72 429 Meurs, P. van, Het reglement op de kerkelijke archieven verworpen, 25, 45-47 430 Lasonder, L., Het concept-reglement op de Archieven van de N.H. kerk van 1916, 25, 148-166. dem, van 1917, 26, 22-30. Het Reglement op de archieven van de N.H. kerk van 1919 [met bijlage], 28, 157-202 431 Beyerman, J. J., Kerkelijke archieven in openbare archiefbewaarplaatsen [met tekst van akte van bewaargeving], 52, 87-89. Reaktie van A. Johanna Maris, 52, 149 432 Naudin ten Cate, T., De archieven en de watersnood. II. De archieven der Nederlandse Hervormde Kerk, 58, 60-62. Voor I, zie nr. 349 433 Bakhuizen van den Brink, J. N., De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk [voordracht], 66, 169-183 434 Maris, A. Johanna, bespr. van De Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel I, 64, 135-138 435 Verburgt, J. W., Les Archives des Eglises Wallonnes [voordracht], 46, 65-73 436 Fockema Andreae, S. J., Archives des églises Wallonnes des Pays-Bas. Liste sommaire, avec quelques notices, 57, 105-121 437 Mulder, Abr., Archieven van de doopsgezinde Broederschap [n.a.v. D. Wijnbeek, inventaris van de archieven van de doopsgezinde gemeenten Borne en Hengelo, 62, 187-188 2.4.2.3 joodse zie ook: inventarissen, nrs. 646, 724, 765 publikatie van kerkelijk register, nr. 1522 438 Zuiden, D. S. van, De Joodsche archieven in Nederland [met tekst archiefverordening], 29, 222-226. Discussie met Jac. Zwarts, 30, 36-42, 119-121 439 Hillesum, J. M., bespr. van R. Bijlsma, Het archief der Nederlandsche Portugeesch-Israëlitische gemeente in Suriname tot omstreeks 1864, 29, 253-255 440 Kersbergen, A. C., bespr. van Jac. Zwarts, De archieven berustend onder het kerkbestuur der Nederlandsch Israëlitische gemeente Utrecht, 45, 82-83 N.B. Naam ten onrechte gespeld 'Zwart' 441 Pieterse, W. Chr., De joodse archieven in Nederland, 74, 215-218 2.4.3 bedrijfsarchieven zie ook: nrs. 988 (berichten) en 983 (kroniek) [40] 2.4 niet-publiekrechtelijke archieven bedrijfsarchieven, classificatie, nr. 19 in Denemarken, nr. 1181 in Duitsland, 17, 301-302. 22, 178 in Zwitserland, 20, 227-229 Economisch Historisch archief, (Nederl.) nrs. 842-845, 858 Van Houten, bedrijfsarchief, 76, 151 inventarissen van bedrijfsarchieven, nrs. 644, 803, 804, 808 Ter Meulen, familie- en bedrijfsarchief, nr. 467 Staatsmijnen, archief, nr. 579 Varekamp, Int. expediteurs N.V., archiefbewaarplaats, 69, 75-76 442 Meerkamp van Embden, A., Handelsarchieven, 22, 102-103 443 Uittreksel uit de notulen der jaarvergadering VAN [24, 4-10], met betrekking tot voorstellen van E. Wiersum in verband met het onderbrengen van bedrijfsarchieven, 24, 153-155 444 Graswinckel, D. P. M., De schenking der archieven van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij aan den Nederlandschen Staat, 44, 127-132 445 Unger, W. S., Centralisatie of decentralisatie bij de bewaring van bedrijfsarchieven [n.a.v. archief olieslagerij Kingma], 56, 29-30 2.4.4 huis- en familiearchieven zie ook: raadpleging van, in Pruisen, nr. 1105 2.4.4.1 algemeen 446 Schilfgaarde, A. P. van, Huis- en familiearchieven [voordrachtj. 64, 152-160 447 Eeghen, I. H. van, Amsterdamse familiearchieven [voordracht], 64, 160-164 448 Schilfgaarde, A. P. van, bespr. van E. P. Polak-de Booy, Zorg voor het familiearchief, 74, 142-143 2.4.4.2 huis- en heerlijkheidsarchieven zie ook: archieven van rijnlandse dorpsheren, nr. 740 inventarissen, zie onderwerpenindex 449 'Een ieder het zijne'. Polemiek tussen D. P. M. Graswinckel en G. 't Hart over eigendom en inventarisatie van heerlijkheidsarchieven [n.a.v. de inventaris door laatstgenoemde van het archief van Heenvliet, zie nr. 772], 54, 122-131, 55, 31-33, 117-121 2.4.4.3 familiearchieven N.B. alfabetisch op naam van de familie zie ook: Hanckema-archief, bewaargeving mislukt, 23, 84-90, 24, 17 persoonlijk archief, onsplitsbaarheid, 74, 76 450 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van E. Pelinck, Het Koninklijk Huisarchief. Geschiedenis en Overzicht, 75, 211-212. Zie ook 14, 5-7 voor een voordracht van prof. [F. J. L.] Kramer over dit onderwerp 451 Kurtz, G. H., bespr. van I. H. van Eeghen, Inventaris van het familiearchief BACKER, 59, 125-127 [41]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 22