1.4.1.1.4 uitlening 194 Heeringa, K., Een bedenkelijk voorschrift [betreft het uitlenen van archivalia zoals geregeld in art. 8 van K.B. van 14 jan. 1920 nr. 33 (zie nr. 155)], 29, 50-52. Reactie van R. Fruin, 29, 115-116 195 Overvoorde, J. C., Maatregelen in het belang van inzendingen op tentoon stellingen, 33, 46-49 196 Voorwaarden voor de uitlening van archiefstukken naar tentoonstellingen zoals die zijn vastgesteld op de Algemene Vergadering van de VAN op 25 september 1926, 34, 18-19 197 Algemeene regelen voor het uitleenen van archiefstukken naar tentoon stellingen [in de aanvullingsbegroting van Onderwijs], 44, 159-160 198 Discussie tussen A. Haga en A. H. Martens van Sevenhoven over de uitlening van doop-, trouw- en begraafboeken, 46, 62-65, 104-105, 156-158 199 Uitlening van archiefbescheiden [betreft aanwijzing van archiefbewaarplaatsen e.a. instellingen, waarheen archivalia ten behoeve van derden gezonden kunnen worden], 74, 113-114, 75, 68, 284,76, 7, 66-67, 77, 141, 142-143. Voor oudere bepalingen zie 7, 12-13, 10, 57, 26, 86, 31, 110 200 Frankering van formulieren, bestemd voor de uitleenadministratie van de archiefdienst, 75, 116 1.4.1.1.5 overbrenging, inbewaringgeving, aankoop zie ook: nr. 138 (archiefrecht), passim bewaring, tarief, 37, 41-42 inbewaringgeving, nrs. 403, 418, 427, 429, 431 overbrenging, hfdst. 2.2.2 waarde van archiefstukken, 19, 9-12 201 Overbrenging van archiefbescheiden [uitvoeringsbepalingen van art. 5 Archiefwet 1962], 74, 316 202 Bewaring van archieven van (opgeheven) product-, hoofd- en bedrijfsschappen, 74, 235 203 Inbewaringgeving van archiefbescheiden, 75, 67-68 1.4.1.2 niet overgebrachte archieven 1.4.1.2.1 algemeen zie ook: commissie nieuwere archieven, 48, 12-13 gemeentearchieven na 1815, nr. 402 -- nieuwere, opmerkingen van J. C. Beth, 15, 127-129 handleiding moderne archieven, nr. 9 nieuwe archieven, in jaarrede voorzitter VAN, 24, 11-13 taak t.o.v., nr. 348 ordening door de administratie, hfdst. 1.2.3 oud en nieuw archief, grens tussen, 204-205, 409, 508, 527, 934 oude en nieuwe archiefverzorging, opmerkingen van W. J. Formsma, 56, 79-81 Zie ook onderwerpenindex onder 'automatisering' [22] 1.4.1.2 niet-overgebrachte archieven 204 Dozy, Ch. M., [Scheiding tussen] Oud en nieuw archief, 1, 9-14. Zie ook 1, 51-53 205 Visvliet, M. H. van, Acta en agenda in he tgemeentearchief, 6, 53-60 206 Muller, S., Een nieuwe provinciale en gemeenteambtenaar [als leider der registratuur], 25, 29-34 207 Hart, A. 't, Een gevaar voor de Departementsarchieven [wegens bezuinigings maatregelen], 29, 145-146 208 Kersbergen, A. C., Nieuwe Gemeentearchieven, 45, 22-36, Reacties van D. P. M. Graswinckel en W. Moll, 45, 37-41, 74-75 209 Hommerich, L. van, Vernieuwingen in het archiefbeheer [te Heerlen], 51, 127-134 210 Panhuysen, G., Het respect en de zorg van de archivaris en van de overheid ook voor moderne archieven, 54, 18-30 211 Panhuysen, G., [Praeadvies over] De verhouding van de archivaris ten aanzien van het zogenaamd 'lopend archief dat onder beheer van de administratie wordt gevormd, 60, 22-28. Reacties van H. Hardenberg, C. Groeneveld, J. Fox, J. Loeff, B. Th. Hendriks, J. H. Brakke, W. A. Fasel, A. J. J. Tops en B. van 't Hoff, met repliek van Panhuysen, 60, 42-78. Zie ook 60, 3-8 212 Verslagen van de commissie voor de moderne archieven, 60, 18-20, 61, 11-13, 62, 84-85, 173-174. Zie ook 61, 6-8 213 Resumé van de voordracht van mr. [K.] Schaap [over een door de commissie voor de moderne archieven ingestelde onderzoek naar ervaringen met volgens decimale code geordende archieven], 61, 136-138. Zie ook nr. 60 214 Hardenberg, H., Moderne archiefproblemen, 64, 29-36. Reactie van P. Noordenbos, 64, 128 215 Berends, W. N., Praktische samenwerking, 64, 74-76 216 Verslag van de forumavond van de studiegroep departementsarchieven op 14 mei 1964, 68, 153-160 217 Formsma, W. J., Lopend archief, 69, 192-193 218 Kostenbesef sleutel tot oplossing archiefproblemen? Gesprek met J. A. Masselink door F. van Geldorp, afd. Voorlichting ministerie C.R.M., 76, 135-138 1.4.1.2.2 selectie, vernietiging zie ook: inspectieverslagen over vernietiging, 54, 37-39 internationale regeling, aanbeveling van, 63, 8-11 tussendepöt ministerie O. en W., 77, 216 vernietiging calques, richtlijnen, 77, 304 in Duitsland, nrs. 1091, 1107 vernietigingslijsten, plannen, 7, 13, 10, 7, 12, 12, 14, 12, 16, 77-78, 17, 173, 18, 40 werkgroep vernietigingslijsten, 77, 312 219 Polemiek tussen J. C. Beth, J. A. Feith en A. C. Bondam over vernietiging van gemeentelijke archiefstukken, naar aanleiding van een schrijven door het bestuur der VAN aan de minister van Binnenlandse Zaken, 14, 107-116, 161-177, 221-222. Reactie, 15, 8 [23]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 13