s(a)p enaaags perspectief Jaarboek 2006 Openbaarheid van archieven is een onderwerp dat menigeen bezighoudt. Er zijn bibliotheken over vol geschreven en nog over vol te schrijven. Waarom archiefstukken openbaar maken, of waarom juist niet? Als gevolg van democratisering, individualisering en zelfs globalisering worden organisaties ogenschijnlijk hoe langer hoe transparanter. Daarbij moeten zij verantwoording voor haar handelen afleggen. Als gevolg daarvan worden gegevens vaak kort na opmaak of ontvangst openbaar. Soms kiest een organisatie ervoor om gegevens die vastgelegd zouden moeten worden, niet te registreren, juist uit beduchtheid dat die gegevens op termijn openbaar worden. Openbaarheid en toegang. Openbaarheid en geheimhouding. Vroeger en nu. In Nederland en daarbuiten. Met dit jaarboek hoopt de Stichting archiefpublicaties een bijdrage te leveren aan de discussie over openbaarheid. ISBN 978-90-71251-27-6 Jaarboek 2006, Stichting Archiefpublicaties 2006 Stichting Archiefpublicaties OPEN BAAR

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2006 | | pagina 1